Valstybinės kultūros paveldo komisijos prašoma nuomonės dėl Raudondvario dvaro sodybos Pietų svirno išbraukimo iš Neprivatizuotinų buvusių dvarų sodybų – kultūros ir istorijos paminklų sąrašo

    Pradžia
  • Naujiena
  • Valstybinės kultūros paveldo komisijos prašoma nuomonės dėl Raudondvario dvaro sodybos Pietų svirno išbraukimo iš Neprivatizuotinų buvusių dvarų sodybų – kultūros ir istorijos paminklų sąrašo

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kreipėsi į Valstybinę kultūros paveldo komisiją prašydama pateikti poziciją dėl Raudondvario dvaro sodybos Pietų svirno išbraukimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-04-07 nutarimu Nr. 256 patvirtinto „Neprivatizuotinų buvusių dvarų sodybų – kultūros ir istorijos paminklų sąrašo“. Valstybinės kultūros paveldo komisijos administracijos darbuotojai sausio 7 d. vietoje apžiūrėjo Raudondvario dvaro sodybos komplekso Pietų svirną ir kitus statinius, vizualiai įvertino jų būklę ir atliko fotofiksaciją. 

Valstybinės kultūros paveldo komisijos informacija