Išvažiuojamasis posėdis Kauno tvirtovės parke

Vasario 5 d. Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai ir administracijos darbuotojai dalyvavo išvažiuojamajame posėdyje Kaune. Susipažinti su Kauno tvirtovės fortų problemomis ir galimybėmis Paveldo komisiją pakvietė Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narys prof. Valdas Rakutis.
Posėdis vyko VšĮ „Kauno tvirtovės parkas“ būstinėje Aukštojoje Fredoje, kuri įsikūrusi buvusiose Kauno tvirtovės dirbtuvėse. Susitikime dalyvavo prof. V. Rakutis, Kauno tvirtovės parko direktorius Egidijus Bagdonas ir darbuotojai, Kauno miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas, meninių ir socialinių iniciatyvų organizatoriai.
Kauno tvirtovė – tai XIX a. pab. – XX a. pr. Kauno mieste ir jo priemiesčiuose atsiradusi gynybinių įtvirtinimų sistema, turėjusi įtakos Kauno miesto ir apylinkių kraštovaizdžio pokyčiams ir tolesnei miesto plėtrai. Kaune ir Kauno rajone liko daugiau nei 250 tvirtovę sudariusių objektų. Šiandien Kauno tvirtovė atgimsta kaip nekilnojamojo kultūros paveldo kompleksas, puikiai tinkantis turizmui, kultūros renginiams, meninėms instaliacijoms ir visuomeninėms veikloms. Tačiau ši didelė, daugiau nei 200 hektarų teritorija, susiduria su įvairiomis problemomis, kurios buvo pristatytos Paveldo komisijos nariams. Aptarta opi saugumo problema, kuomet žmonės nukritę nuo gynybinių įtvirtinimų susižaloja, taip pat fortų tvarkybos ir pritaikymo bei gamtosauginiai klausimai, teisinio reguliavimo neaiškumai, finansavimo kliūtys dėl formuluočių dokumentuose ir kitos paveldosauginės problemos. Šiems klausimams spręsti nutarta sudaryti Paveldo komisijos darbo grupę, turėsiančią pateikti aptartų problemų sprendimo pasiūlymus.
Nors oras nelepino, Paveldo komisijos nariai aplankė Kauno tvirtovės IV fortą, susipažino su čia veikiančio jaunimo klubo „Chillin street“ veiklomis, lankėsi forte įsikūrusiose pagalbos Ukrainai dirbtuvėse, kuriose gaminamos žvakės. Norintys prisidėti Kauno gyventojai, kviečiami neišmesti panaudotų metalinių pakuočių, vaško bei parafino ir juos perduoti šioms dirbtuvėms. Vilniuje tai padaryti galima Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.
Grįžtant į Vilnių, Paveldo komisijos nariai aplankė gerai išlikusius Pirmojo pasaulinio karo gynybinius įtvirtinimus Ramučiuose. Tai dar vieni įdomūs karo paveldo objektai, priklausantys Kauno tvirtovės kompleksui.

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra LR Seimo, LR Prezidento ir LR Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais.