Paskatinimai ir apdovanojimai

 

Paskatinimai ir apdovanojimai.

2019 metais valstybės tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka buvo skatinami:

  • Vadovaujantis LR Valstybės tarnybos įstatymo 27 str. 8 dalies 1 punktu, Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo 52 punktu 2018 metų tarnybinę veiklą labai gerai įvertintiems valstybės tarnautojams nustatyti didesni pareiginės algos koeficientai;
  • Vadovaujantis LR Valstybės tarnybos įstatymo 27 str. 8 dalies 2 punktu, 31 str. 2 dalies 4 punktu, Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo 52 punktu 2018 metų tarnybinę veiklą labai gerai įvertintiems valstybės tarnautojams suteikta po 5 mokamas poilsio dienas.

Vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 14 str. 10 dalies 2 punktu, valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo 14.2 punktu, 2018 metų veiklą labai gerai įvertintiems darbuotojams vieniems metams nustatytas pareiginės algos kintamosios dalies dydis nuo 5 iki 8 procentų.

 

Premija už labai gerą tarnybą

2019 metais valstybės tarnautojams premijos už labai gerą darbą nebuvo skiriamos.

2019 metais darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, premijos nebuvo mokamos.