Paskatinimai ir apdovanojimai

Paskatinimai ir apdovanojimai.

-Vadovaujantis LR Valstybės tarnybos įstatymo 27 str. 8 dalies 2 punktu, 31 str. 2 dalies 4 punktu, Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo 52 punktu 2020 metų tarnybinę veiklą labai gerai įvertintiems valstybės tarnautojams suteikta po 5 mokamas poilsio dienas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi už 2023 metų tarnybinę veiklą labai gerai įvertintiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, paskirta kintamoji atlyginimo dalis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 8 dalies 1 punktu už 2023 metų tarnybinę veiklą labai gerai įvertintiems valstybės tarnautojams nustatytas didesnis pareiginės algos koeficientas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo18 straipsnio 8 dalies 2 punktu už 2023 metų tarnybinę veiklą puikiai įvertintintam valstybės tarnautojui skirta vienos pareiginės algos dydžio piniginė išmoka.

Premija už labai gerą tarnybą

2021 metais valstybės tarnautojams buvo skiriamos premijos už nepriekaištingą darbą.

2021 metais valstybės tarnautojams buvo paskirta vienkartinė piniginė išmoka LR Darbo kodekse nustatytų švenčių proga.

2023 metais valstybės tarnautojams buvo paskirta vienkartinė piniginė išmoka LR Darbo kodekse nustatytų švenčių proga.

2023 metais darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartis paskirtos premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis.

Informacija atnaujinta 2024-04-24