Seimo Kultūros komitete buvo svarstomas parlamentinės kontrolės klausimas: dėl dvarų nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo

    Pradžia
  • Naujiena
  • Seimo Kultūros komitete buvo svarstomas parlamentinės kontrolės klausimas: dėl dvarų nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo

Seimo Kultūros komitete buvo svarstomas parlamentinės kontrolės klausimas: dėl dvarų nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo

2022 m. spalio 21 d. Seimo Kultūros komitete vyko posėdis, kuriame buvo svarstomas parlamentinės kontrolės klausimas dėl dvarų nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo bei aptarta Apytalaukio dvaro būklė. Seimo Kultūros komiteto posėdžio įrašas nuorodoje https://www.youtube.com/watch?v=yjjI4v6wjeo

Posėdyje dalyvavo Seimo Kultūros komiteto pirmininkas V. Juozapaitis ir nariai, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė doc. dr. V. Ščiglienė bei narė dr. D. Puodžiukienė, Kultūros paveldo departamento direktorius V. Bezaras, Apytalaukio dvaro valdytojai – Kėdainių raj. savivaldybės atstovai.

Kultūros paveldo departamento direktorius pristatė Lietuvos dvarų apsaugos problematiką. Kėdainių rajono savivaldybės atstovai išdėstė sudėtingą apsaugos situaciją dėl Apytalaukio dvaro, kurį ne sykį prašė išbraukti iš neprivatizuotinų buvusių dvarų sodybų sąrašo.

Paveldo komisijai atstovavo pirmininkė doc. dr. V. Ščiglienė bei narė dr. D. Puodžiukienė ir pristatė paveldo būklės apžvalgą bei pateikė rekomendacijų. Dvarų sodybų paveldas ir jo apsauga bei siūlymų teikimas dėl dvarų apsaugos yra tęstinė Paveldo komisijos veiklos kryptis nuo 2001 m. Vykdydama savo 2022 m. veiklos planą, 7-oji Paveldo komisijos kadencija šiais metais skiria ypatingą dėmesį dvarams: gegužės mėn. šis klausimas nagrinėtas Paveldo komisijos posėdyje, rugsėjo mėn. apžiūrėti Šiaurės Lietuvos dvarai, spalio mėnesį įvyko susitikimas su neprivatizuotinų dvarų valdytojais, siekiant išsiaiškinti jų nuomonę ar sąrašas „suvaidino savo misiją“, ar vis tik dvarai turi likti valstybės žinioje. Apytalaukio dvaro valdytojų siekis išbraukti šį dvarą iš neprivatizuotinų buvusių dvarų sodybų sąrašo inspiravo šių sąrašų koncepcijos peržiūrą. Posėdyje Paveldo komisijos pirmininkė doc. dr. Vaidutė Ščiglienė akcentavo neprivatizuotinų buvusių dvarų sodybų sąrašo išsaugojimą, taip pat būtinybę jį peržiūrėti, sustiprinant koncepciją bei numatyti ilgalaikę strategiją. Sąrašas yra garantas, išsaugantis tų dvarų vientisumą ir tinkamą priežiūrą, taip pat jų dėka išlaikoma valstybės nuosavybė. Šios rekomendacijos pateiktos, remiantis ekspertinėmis kompetencijomis bei praktinėmis įžvalgomis.

Paveldo komisijos narė dr. Dalė Puodžiukienė pristatė sodybų apsaugos problemines kryptis, pasirinkdama Biržuvėnų dvaro atvejį, kuris yra kaip lakmuso popierėlis, parodantis platesnę dvarų paveldo išsaugojimo Lietuvoje problematiką. Dr. D. Puodžiukienė taip pat pabrėžė, jog neprivatizuotinų buvusių dvarų sodybų sąrašų objektai yra ne tik išskirtinę menotyrinę vertę turintys objektai, bet ir valstybės turtas, į kurį valstybė per 30 metų sudėjo didžiules lėšas ir šio turto prarasti neturi teisės. Paveldas taip pat yra turtas.

Paveldo komisija toliau tęs dvarų sodybų apsaugos problematikos nagrinėjimą ir pateiks analizę bei siūlymus dėl šio kultūros paveldo išsaugojimo.

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekspertė bei patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais.