Ar Vilniaus miesto bendrajame plane atsiras sprendiniai, skirti Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės apsaugai?

    Pradžia
  • Naujiena
  • Ar Vilniaus miesto bendrajame plane atsiras sprendiniai, skirti Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės apsaugai?

Teritorijų planavimas yra neišvengiamai susijęs su paveldo apsauga, o UNESCO pasaulio paveldo vietovėse – ne tik su nacionaline, bet ir išskirtine visuotine verte. Valstybinė kultūros paveldo komisija, susipažinusi su pakoreguotais Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, pateikė pastabas siekiant nuoseklesnės Vilniaus senamiesčio apsaugos.

Valstybinė kultūros paveldo komisija, išanalizavusi Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, atkreipė dėmesį, kad nors Vilniaus senamiestis yra įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, plane nėra sprendinių, skirtų Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės autentiškumo ir vientisumo savybių apsaugai.

Taip pat atkreiptas dėmesys, kad plano rengimo stadijoje atliekant strateginį pasekmių aplinkai vertinimą nebuvo įvertintas konkretus sprendinių poveikis kultūros paveldui. Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo gairėse nustatyta, kad UNESCO objektuose yra būtinas planuojamų pokyčių poveikio pasaulio paveldo vietovei vertinimas.

Paveldo komisija prašo rengėjų bendrąjį planą papildyti sprendiniais, skirtais Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės autentiškumo ir vientisumo savybių apsaugai ir atlikti parengtų sprendinių poveikio vertinimą.

Taip pat pastebėta, kad rengėjai yra apibrėžę, jog bendruoju planu nustatyti reglamentai Vilniaus senamiestyje taikomi pakitusių, nesusiformavusių urbanistinių struktūrų bei nevertingų struktūrų teritorijoms, o susiformavusioms nepakitusioms vertingoms teritorijoms jie taikomi tiek, kiek tai neprieštarauja naujai parengto tvarkymo plano sprendiniams.

Vilniaus senamiesčio tvarkymo planas dar vis nėra parengtas, todėl Paveldo komisija prašo numatyti, kad patvirtinus tvarkymo planą arba kitą atitinkamą apsaugos dokumentą, visoje Vilniaus senamiesčio teritorijoje ir jo apsaugos zonoje prioritetas turi būti teikiamas šiam dokumentui.

 

Valstybinės kultūros paveldo komisijos inf.