U Paveldas

U-PAVELDAS – Lietuvai reikšmingas kultūros paveldas, esantis užsienyje

U paveldas

Paveldo komisija, vykdydama LR Vyriausybės patvirtintame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plane numatytą priemonę, nuo 2016 m. pradėjo rinkti informaciją apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį užsienyje.

Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo objektų atranka yra reglamentuota Kultūros ministro 2005-12-20 įsakymu Nr. ĮV-719 „Dėl Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio užsienyje, atpažinimo principų ir kriterijų patvirtinimo“ .

Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos atstovybėmis ir lietuvių bendruomenėmis užsienyje, Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Lietuvos istorijos institutu, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Martyno Mažvydo biblioteka, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu, Klaipėdos universiteto Filosofijos ir kultūrologijos katedra, Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos institutu, Vilniaus arkivyskupijos kurija, Lietuvos kultūros tyrimų institutu, Lietuvos valstybės istorijos archyvu, Lietuvos centriniu valstybės archyvu, Lietuvos ypatinguoju archyvu, Lietuvos literatūros ir meno archyvu, Vilniaus apskrities archyvu, Istorinės atminties akademija.

Gauti duomenys apie Rusijoje, Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje, Austrijoje, Švedijoje, Baltarusijoje, Argentinoje, Indijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Latvijoje, JAV, Brazilijoje, Danijoje, Kinijoje, Suomijoje, Estijoje, Australijoje, Azerbaidžane, Airijoje, Vengrijoje, Kazachstane ir Šveicarijoje esantį nekilnojamąjį kultūros paveldą (urbanistinį ir architektūros paveldą, kapus ir kapines, atmintinas vietas), kilnojamąsias vertybes (archyvinius dokumentus, meno kūrinius, žymių istorinių asmenybių daiktus, valstybės simboliką reprezentuojančius pašto ženklus ir monetas ir kt.) bei iškilių lietuvių tautybės asmenybių veiklą užsienyje.

Projekto vykdymo metu surinkta informacija sisteminama ir nuolat pildoma. 2018 m. planuojama baigti pirmąjį U-PAVELDO duomenų bazės sukūrimo etapą, siekiant plačiajai visuomenei pristatyti dalį surinktos informacijos.

Fotografija: Bonos Sforcos portretinė kamėja, 1554 m., G. G. Caraglio, Metropoliteno muziejus, Niujorkas

Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje žemėlapis