Archyvų forume – diskusija apie dokumentinį paveldą ir ateities archyvą

    Pradžia
  • Naujiena
  • Archyvų forume – diskusija apie dokumentinį paveldą ir ateities archyvą

Birželio 18 d. LR Prezidentūroje vyks Archyvų forumas, kuriame numatoma aptarti valstybės archyvams aktualius klausimus – valstybės archyvuose saugomų dokumentų panaudojamumą ir skaitmeninio turinio platesnės sklaidos galimybes, lietuvių diasporos archyvus ir archyvų ateities perspektyvas, rašoma Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos pranešime žiniasklaidai. Renginio globėjas Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Savo veiklai pasitelkdami modernias skaitmenines technologijas, šiuolaikines informacijos sklaidos ir komunikacijos priemones, plėsdami teikiamų paslaugų spektrą, valstybės archyvai jau nėra tik pasyvūs informacijos saugotojai, o tapo aktyviais kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo centrais. Valstybės archyvų saugomų dokumentų turinys gali suteikti informacijos skirtingoms vartotojų grupėms ir tenkinti skirtingus poreikius – pažintinius, ugdymo proceso ar mokslinių tyrimų, – tad valstybės archyvų ir jų saugomų dokumentų svarba neabejotina.

Be valstybės archyvų, funkcionuoja ir platus viešojo sektoriaus įstaigų archyvų tinklas, mokslo institucijų ar kitų organizacijų archyvai. Šie archyvai gal kiek mažiau matomi, bet jie taip pat išsiskiria veiklą atspindinčių kaupiamų dokumentų įvairove ir neretai pasitelkiami kaip įstaigos veiklos įrodymai, kaip informacijos šaltinis moksliniams tyrimams atlikti ar kitiems tikslams.

Valstybės archyvuose pirmiausia kaupiami viešojo sektoriaus įstaigų – Prezidento, Seimo, Vyriausybės institucijų, ministerijų ar kitų įstaigų dokumentai, atskleidžiantys šalies istorinius, politinius, socialinius įvykius ar procesus. Valstybės archyvų saugomi ir naudoti teikiami įvairių formų dokumentai (popieriniai, elektroniniai, vaizdo ir garso) – galingas įrankis. Viena vertus, jie padeda susieti atskirus žmones, sutelkti bendruomenes, išlaikyti ar patvirtinti ryšius su valstybe, kita vertus, vykstant visuotinės globalizacijos procesams, sudaro galimybes įvertinti procesų dėsningumus platesniame kontekste, užmegzti tarpvalstybinius ryšius, atsiverti pasauliui.

Siekdami tenkinti vartotojų informacinius poreikius, valstybės archyvai turi gebėti ne tik perimti saugoti ar sukurti skaitmeninį turinį, bet ir užtikrinti jo ilgalaikį prieinamumą. Tačiau šio turinio saugojimo ir sklaidos rezultatai tiesiogiai priklauso nuo infrastruktūros, jos palaikymo ir kompetencijų. Didelę reikšmę turi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo aspektai – ar archyve žmogus gali būti pamirštas? Ar jis gali būti tikras, kad praėjus šimtmečiui informacija apie jį (ne)pateks tyrėjams į rankas?

Apie šiuos ir aibę kitų klausimų diskutuos Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Kultūros, Švietimo, mokslo ir sporto bei Užsienio reikalų ministerijų, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos atstovai, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai, mokslininkai ir, žinoma, valstybinės archyvų sistemos atstovai.

Renginio metu sveikinimo kalbą tars Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Renginį moderuos žurnalistas, LRT laidų vedėjas Ignas Krupavičius.

Birželio 18 d. 9 val. renginį tiesiogiai transliuos portalas Lrt.lt. Visos transliacijos metu žiūrovai galės komentuoti diskusiją ir užduoti klausimus diskusijų dalyviams.

Nuotraukos – LRT

Pranešimas atnaujintas pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos pranešimą spaudai