Valstybinė kultūros paveldo komisija pasisakė dėl Kauno Ąžuolyno objektų komplekso parko

    Pradžia
  • Naujiena
  • Valstybinė kultūros paveldo komisija pasisakė dėl Kauno Ąžuolyno objektų komplekso parko

Valstybinė kultūros paveldo komisija įvertino informaciją dėl sklype Vydūno al. 4, Kaune planuojamos įrengti automobilių stovėjimo aikštelės.  Paveldo komisija siūlo užtikrinti, kad numatomiems detaliojo plano keitimo sprendiniams būtų atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas paveldosaugos aspektu.

Šiuo metu Kauno Ąžuolyno objektų kompleksas yra nacionalinio reikšmingumo lygmens registrinė (t. y. ne valstybės saugoma) kultūros vertybė, kuriai priklauso nacionalinio reikšmingumo lygmens registrinė kultūros vertybė – Kauno Ąžuolyno objektų komplekso parkas. Nepaisant to, kad sklypas (Vydūno al. 4), nepriklauso parko sklypui, jis yra nedaloma kultūros vertybės, kuriai nustatytos architektūrinio, dailės, istorinio, želdynų ir kraštovaizdžio pobūdžio vertingosios savybės, dalis.

Vasario 10 d. Seimo Kultūros komiteto posėdžio metu, kuriame dalyvavo Paveldo komisijos pirmininkė doc. dr. Vaidutė Ščiglienė, kilo klausimas, kokiu konkrečiu tikslu planuojama automobilių stovėjimo aikštelė būtų naudojama. Kadangi vienas iš spaudoje viešintų tikslų buvo sumažinti automobilių stovėjimą Ąžuolyną supančiose gatvelėse, Paveldo komisija atkreipia dėmesį, kad gretimame Ąžuolynui kvartale stovinčios istorinės vilos Perkūno al. 11 griovimo atvejis pademonstravo tikimybę, kad individualių namų užstatymą tam tikrais atvejais norima pakeisti daugiabučių namų užstatymu.

Todėl, atliekant minėtą vertinimą, Paveldo komisija rekomenduoja įvertinti ir tikimybę, kad padidinus automobilių stovėjimo vietų skaičių miesto dalyje didės nekilnojamo turto rinkos poreikis didinti užstatymo intensyvumą saugomose Kauno miesto istorinėse dalyse.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, jog Kauno Ąžuolynas patenka į teritoriją, kuri nominacijoje UNESCO Pasaulio paveldo sąrašui yra priskirta Kauno modernizmo architektūrai reprezentuoti. Platus ekspertų, savivaldybės ir valstybės institucijų bei visuomenės atstovų ratas deda dideles pastangas siekiant, kad Kauno modernizmo architektūra būtų įtraukta į Pasaulio paveldo sąrašą, tačiau be vertinimo paveldo aspektu numatyti sprendiniai gali diskredituoti šį tikslą.

Jeigu vertinimo paveldosaugos požiūriu metu būtų nustatyta, kad bus pažeistos Kauno Ąžuolyno objektų komplekso parko vertingosios savybės, Paveldo komisija prašo Kultūros paveldo departamento inicijuoti vertybės skelbimą valstybės saugoma.

 

Valstybinės kultūros paveldo komisijos informacija