Paveldo komisijos posėdyje antrai kadencijai vienbalsiai perrinkta doc. dr. Vaidutė Ščiglienė

    Pradžia
  • Naujiena
  • Paveldo komisijos posėdyje antrai kadencijai vienbalsiai perrinkta doc. dr. Vaidutė Ščiglienė

Paskutinį gegužės penktadienį įvykusiame kasmėnesiniame Valstybinės kultūros paveldo komisijos posėdyje patvirtintas Lietuvai reikšmingo paveldo Jungtinėse Amerikos Valstijose sąrašas, pristatyta savivaldybių duomenų bazės iniciatyva bei diskutuota dėl kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos. Taip pat įvyko Paveldo komisijos primininko rinkimai.

Posėdžio metu Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo objektų, esančių JAV, sąrašą pakomentavo šiuo metu Čikagoje reziduojantis Paveldo komisijos narys Vaidas Petrulis. Šį sąrašą sudarė Amerikos lietuvių bendruomenės atstovai kartu su kitais tyrėjais. Darbo grupė, o vėliau ir Paveldo komisija, pritarė siūlymui paveldo objektus išskirstyti įvairiomis kategorijomis, tokiomis kaip unikalūs, reti ar tipiški objektai, o su Lietuva susijusias atminties vietas kaupti internetinėje duomenų bazėje.
Paveldo komisiją konsultavęs Martynas Tininis pristatė duomenų bazę, kurioje bus kaupiama ir analizuojama informacija apie kiekvienos savivaldybės veiklą kultūros paveldo apsaugos srityje. Tai kasmetinio Paveldo komisijos atliekamo savivaldybių tyrimo dalis. Tikimasi, kad naujasis įrankis sustiprins analitinę tyrimo dalį, kuri padės miestams ir rajonams pritaikyti gerąsias pirmaujančių savivaldybių praktikas ir paveldosaugos kultūrą miestuose.
Taip pat posėdyje Paveldo komisijos nariai diskutavo su Kultūros paveldo departamento atstovais dėl kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos. Iškelta duomenų bazės neveiksnumo, privačių ir bažnyčioms priklausančių vertybių įtraukimo į Kultūros vertybių registrą problematika.
Paveldo komisijos nutarimu šiame posėdyje įvyko ir Paveldo komisijos pirmininko rinkimai. Dabartinė vadovė doc. dr. Vaidutė Ščiglienė pristatė svarbiausius nuveiktus darbus 2020-2023 metais ir siūlomą programą antrai kadencijai. Pirmininkė išskyrė veiklos tęstinumo poreikį ir 4 pagrindines naujos kadencijos gaires: kultūros paveldo apsaugos teisinio reguliavimo tobulinimą, bendradarbiavimą su Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis sprendžiant aktualias kultūros paveldo problemas, taip pat švietimo, kultūros, mokslo, meno ir paveldo integralumo aktualizavimą bei paveldo sklaidą ir komunikaciją. Pasak V. Ščiglienės, per pirmąją kadenciją pavyko instituciją reformuoti ir sugrąžinti prie įstatyme numatytų Paveldo komisijos funkcijų ir pareigų, todėl svarbu išlaikyti ir akcentuoti ekspertinį, profesionalumu bei kompetencijomis grįstą patariamąjį įstaigos pobūdį. Vienbalsiai Paveldo komisijos pirmininke antrai kadencijai išrinkta V. Ščiglienė. Pagal Paveldo komisijos nuostatus ir Lietuvos Respublikos Seimo statutą pirmininko kandidatūrą dar svarsto Seimo Kultūros komitetas ir slaptu balsavimu patvirtina Seimas plenariniame posėdyje. V. Ščiglienė dėkojo Paveldo komisijos nariams už pasitikėjimą ir prasmingus bendrus darbus Lietuvos paveldui.

Posėdžio akimirka (VKPK nuotrauka)