Paveldo komisijos pirmininkė

Paveldo komisijos pirmininkas VAIDUTĖ  ŠČIGLIENĖ

Pirmininkės darbotvarkė

Pirmininkės kontaktai

  • +370 698 42545

Pirmininkės darbotvarkė

DOC. DR. VAIDUTĖ  ŠČIGLIENĖ – paveldo komisijos pirmininkė

Menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, pedagogė, kultūros paveldo tyrinėtoja-ekspertė.

2024 m. sausio 9 d. LR Ministro Pirmininko potvarkiu paskirta Valstybinės kultūros paveldo komisijos nare (vadovaujantis Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 4 straipsniu, keturis Paveldo komisijos narius skiria LR Ministras Pirmininkas kultūros ministro teikimu).

2024 m. sausio 9 d. LR Seimo nutarimu paskirta Paveldo komisijos pirmininke.

2020 m. sausio 8 d. LR Ministro Pirmininko potvarkiu paskirta Valstybinės kultūros paveldo komisijos nare (vadovaujantis Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 4 straipsniu, keturis Paveldo komisijos narius skiria LR Ministras Pirmininkas kultūros ministro teikimu).

2020 m. birželio 9 d. LR Seimo nutarimu paskirta Paveldo komisijos pirmininke.

Išsilavinimas

1996 m. baigė dailėtyros bakalauro studijas VDA Meno istorijos ir teorijos katedroje.

1998 m. įgijo Menotyros magistro laipsnį VDA.

2004 m. VDA apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją.

Darbinė patirtis

1998–2008 m. dirbo VDA muziejaus pavaduotoja, vėliau vedėja.

2004–2009 m. buvo dailės galerijos „Dalia“ vadovė ir parodų, projektų kuratorė.

2008–2016 m. – VDA Mokslo skyriaus vedėja.

Nuo 1998 m. dirba pedagoginį darbą, vadovauja bakalaurų ir magistrantų baigiamiesiems darbams. Kviestinė lektorė Aukštesniojoje dizaino mokykloje (1998–2002), Verslo ir vadybos akademijoje (2001–2008), Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete (2014–2015), VDA Kauno fakulteto Humanitarų katedroje (2013–2017).

Nuo 2008 m. iki šiol – VDA docentė.

Mokslinių interesų kryptys: menotyra,  kultūros paveldas, kultūros paveldo politika, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo vadyba, kūrybiška vietokūra. Šiomis temomis yra parengusi publikacijų, studijų recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir mokslą populiarinančiuose leidiniuose. Dalyvauja mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

1998–2018 m. kuravo keliasdešimt parodų Lietuvos ir užsienio (Nacionalinis archeologijos muziejus Varšuvoje, Dizaino muziejus Rygoje) parodų salėse, vykdė socialines, kultūrines ir edukacines veiklas (kultūros ir meno projektai, kvalifikacijos tobulinimo programos muziejų, galerijų ir kultūros sektoriaus darbuotojams, moderavo diskusijas).

Svarbiausi moksliniai projektai

2014–2016 m. vadovavo (LT dalis) mokslo (JPIKP tarptautinė programa „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“) projektui „Scientific modern analysis of research topic; Values and valuation as key factors in protection, conservation and contemporary use of heritage – a collaborative research of European cultural heritage“ (SMART VALUE) (Lenkija, Lietuva, Italija). Tarptautinio konsorciumo vadovas: Assoc. prof. dr. hab. Bogusław Szmygin (Lublin University of Technology).

2011 m. įgyvendintas mokslo ir meno projektas „Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“ (nuolatinė Mažeikių muziejaus ekspozicija). Vadovas prof. dr. Adomas Butrimas. V. Ščiglienei įteiktas Mažeikų rajono savivaldybės padėkos raštas už siekį išsaugoti ir atskleisti visuomenei mūsų protėvių istorinį, kultūrinį ir meninį palikimą.

2006–2011 m. koordinavo  tarptautinio  mokslo ir meno projekto  „Baltų menas / Art of the Balts“ (Lietuva, Latvija, Lenkija, Vokietija) pagrindines veiklas bei atliko mokslinius tyrimus. Vadovas prof. dr. Adomas Butrimas.

Kita svarbi profesinė veikla

2019–2020 m. buvo Lietuvos kultūros tarybos narė.

2017 m. EEE finansinio mechanizmo programos LT06 „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ ekspertė (socialinis-ekonominis poveikis).

Dirbo eksperte Lietuvos kultūros taryboje, Kultūros paveldo departamente; Švietimo ministerijos darbo grupėse, Vilniaus dailės akademijos komisijose ir studijų komitetuose.

Nuo 2004 m. su pertraukomis dalyvavo redkolegijose, įvairaus pobūdžio leidinių sudaryme ir redagavime.

Narystė organizacijose

Nuo 2005 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė.

Dalyvavimas valstybės institucijų darbo grupėse (nuo 2020 m.):

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tautinio paveldo produktų tarybos narė;

Kultūros ministerijos Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 m. veiksmų plano projekto rengimo grupės narė;

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Ekspertų komisijos paraiškų svarstymui bei rekomendacijoms dėl lėšų skyrimo 2020–2021 m. narė;

Kultūros ministerijos Kauno modernizmo architektūros paraiškos parengimo įrašymui į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą priežiūros grupės narė.

Dalyvavimas valstybės institucijų darbo grupėse (nuo 2021 m.):

Kultūros ministerijos darbo grupės dėl Pasaulio paveldo konvencijos nuostatų integravimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę narė.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Paveldotvarkos programos projekto rengimo ekspertų darbo grupės narė.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Inicijuojamų skelbti valstybės saugomais kultūros paveldo objektų atrankos kriterijų aprašo pakeitimo projekto parengimo darbo grupės narė.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbo grupės dėl Mozaikos „Šiauliai“, esančios adresu Tilžės g. 198, Šiauliuose, būklės vertinimo narė.

Dalyvavimas valstybės institucijų darbo grupėse (nuo 2022 m.):

Kultūros ministerijos tarpinstitucinės darbo grupės dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo keitimo projekto narė.

UNESCO Pasaulio paveldo vietovės Vilniaus istorinio centro valdymo plano rengimo priežiūros grupės narė.

Žemės ūkio ministerijos Tautinio paveldo produktų tarybos narė.

Kultūros ministerijos sudarytos Kauno modernizmo architektūros paraiškos parengimo įrašymui į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą priežiūros grupės narė.

Kultūros ministerijos sudarytos darbo grupės dėl Pasaulio paveldo konvencijos nuostatų integravimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę narė.

Aplinkos ministerijos sudarytos Statybos kodekso koncepcijos rengimo darbo grupės narė.

Kultūros paveldo departamento sudarytos Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų paraiškų vertinimo ekspertų komisijos narė.

Kultūros paveldo departamento sudarytos ekspertų grupės, kuri vertino paraiškas, pateiktas nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų finansavimui iš Paveldotvarkos programai skirtų
valstybės biudžeto lėšų narė.

Šiaulių m. savivaldybės administracijos sudarytos darbo grupės dėl mozaikos „Šiauliai“, Tilžės g. 198, Šiauliai, būklės vertinimo narė.

Dalyvavimas valstybės institucijų darbo grupėse (nuo 2023 m.):
Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ narė.

Kuršių nerijos valdymo plano priežiūros grupės narė.
Darbo grupės dėl Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, apsaugos politikos narė.
Darbo grupės dėl  paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo ekspertų  komisijos narė.

 

                                                                                                       Informacija atnaujinta 2024-01-03