Seimas nutarė Paveldo komisijos pirmininke skirti doc. dr. Vaidutę Ščiglienę

    Pradžia
  • Naujiena
  • Seimas nutarė Paveldo komisijos pirmininke skirti doc. dr. Vaidutę Ščiglienę

Šių metų gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Seimo statutu bei atsižvelgdamas į Seimo Kultūros komiteto teikimą, pritarė Valstybinės kultūros paveldo komisijos narės doc. dr. Vaidutės Ščiglienės skyrimui šios komisijos pirmininke. Tai bus antroji V. Ščiglienės kadencija šiose pareigose.

Slapto balsavimo Seime metu už balsavo 92, prieš 2 ir susilaikė 7 Seimo nariai. Nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 9 d.

Į šiuos rinkimus komisijoje esu palydėta su didžiuliu palaikymu, tikėjimu ir pasitikėjimu iš komisijos narių, naujai išrinktų komisijos narių ir visos komandos. Tą laikau viena svarbiausių paskatų tęsti pradėtus darbus ir siekti antros kadencijos.

Kultūros paveldas – nėra problema, tai dovana iš praeities ir tvarus išteklius ateičiai. Jeigu paveldo nesunaikiname ir išsaugome, jis visuomet alsuoja užfiksuotu laiku ir juntama vietos dvasia, verčių visuma, ko tiesiog negali turėti joks naujas, tviskantis objektas. Mūsų visų siekis, kad paveldo svarbą vienodai suvoktų visi šalies piliečiai.

Taip pat nepamirškime, kad paveldas yra nacionalinio saugumo dalis. Mūsų kultūros pavelde yra įrašyta mūsų istorija, liudijanti Lietuvos nepriklausomybę nuo seniausių laikų, mūsų pasiekimus tarptautinėje politikoje, mene ir moksle. Saugokime unikalų Lietuvos paveldą, įveiklinkime ir pasakokime nuostabias paveldo istorijas. Šią galimybę dirbti paveldui ir Lietuvos valstybei ypatingai vertinu“ – Seime sakė V. Ščiglienė.

Tarp svarbiausių numatomų darbų pirmininkė nurodo ekspertinę pagalbą rengiant Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymų keitimo, Statybos įstatymo keitimo ir Statybos kodekso rengimo projektus, didesnį dėmesį skirti regionams ir savivaldybėms, kurioms Paveldo komisija kaip tik rengia naują paveldosauginį indeksą. Be to daugiau pastangų bus skiriama užsienyje esančio lietuviško kultūros paveldo identifikavimui ir aktualizavimui. Taip pat Paveldo komisija ir toliau išliks nešališka ir atvira institucija, sprendžiant aktualias problemas kultūros paveldo lauke.

Menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, pedagogė, kultūros paveldo tyrinėtoja ir ekspertė Vaidutė Ščiglienė gimė 1971 m. Vilniuje. 1996 m. baigė dailėtyros bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijos Meno istorijos ir teorijos katedroje. 1998 m. šioje akademijoje įgijo menotyros magistro laipsnį, o 2004 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Bajorų kilmės Žemaitijos dailininkai XIX a. pabaigoje–XX a. pirmojoje pusėje“ (vadovas prof. dr. A. Butrimas). Nuo 1998 m. dirba pedagoginį darbą, vadovauja magistrantų ir doktorantų moksliniams darbams, dirbo Lietuvos kultūros tarybos eksperte. Nuo 2005 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė. V. Ščiglienė tyrinėja kultūros paveldą, kultūrinį turizmą, kūrybinius miestus, XIX–XXI a. meninius procesus Lietuvoje. Mokslinių interesų sritys: menotyra, kultūros paveldas, kultūros paveldo politika, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo vadyba, kūrybiška vietokūra.

Plačiau apie V. Ščiglienę: https://vkpk.lt/apie-mus/paveldo-komisijos-pirmininkas/

 

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra LR Seimo, LR Prezidento ir LR Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais.