Įvertinta Kultūros paveldo departamento 2021 m. metų veiklos ataskaita

    Pradžia
  • Naujiena
  • Įvertinta Kultūros paveldo departamento 2021 m. metų veiklos ataskaita

Kultūros paveldo departamento direktorius V. Bezaras pristato Departamento 2021 m. veiklos ataskaitą Paveldo komisijos posėdyje gegužės 6 d.

Valstybinė kultūros paveldo komisija priėmė sprendimą DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS. Šiuo sprendimu Paveldo komisija teigiamai įvertino ir pritarė Kultūros paveldo departamento 2021 m. veiklos ataskaitai bei pateikė siūlymus.

Paveldo komisija teigiamai vertina Departamento veikloje vykstantį metodinio konsultavimo ir lanksčių kontrolės priemonių stiprinimą bei aktyvų institucijos dalyvavimą paveldo sklaidoje, geografinių informacinių technologijų pagrindu atliekamą nekilnojamojo paveldo stebėseną bei prasidėjusį nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimą, privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo didinimą.

Paveldo komisija taip pat atkreipia dėmesį į problemas šiose srityse: kompensavimo mechanizmas, paveldo inventorizavimas, specialusis kultūros paveldo vietovių planavimas, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų veikla.

Pritardama Departamento 2021 m. veiklos ataskaitai, Paveldo komisija taip pat siūlo Lietuvos Respublikos kultūros ministrui, kaip atsakingam už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos valstybinio administravimo organizavimą, inicijuoti suinteresuotų šalių pasitarimus konstatuotoms problemoms spręsti bei integruoti problemų sprendimų rezultatus į vykstančius teisėkūros procesus.

Paveldo komisija, būdama Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės  ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais, yra įgaliota kasmet atlikti Kultūros paveldo departamento metinės veiklos ataskaitos vertinimą. Komisija atskaitinga Seimui.