Tyrimai ir analizės

Valstybinė kultūros paveldo komisija neatlieka Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka užsakytų ir iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojamų tyrimų ar analizių dėl numatomo teisinio reguliavimo.