Tyrimai ir analizės

Valstybinė kultūros paveldo komisija šiuo metu neatlieka Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka užsakytų ir iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojamų tyrimų ar analizių dėl numatomo teisinio reguliavimo.

Valstybinė kultūros paveldo komisija kasmet atlieka tyrimą savivaldybių kultūros paveldo srityje.

2020–2022 m. Valstybinė kultūros paveldo komisija atliko Statybų Vilniaus baroko ansambliuose tyrimą.