Leidiniai

Vilniaus vaizdų kaita. Atradimai ir praradimai

Autorius: G. Jucys, V. Niunka.

Valstybinės paminklosaugos komisijos leidinys, 1998.

Valstybinės paminklosaugos komisijos 1995–1999 metų veiklos apžvalga

Sudaryta 1999.

Lietuvos dvarai – praeitis, dabartis ir ateitis

Konferencijos leidinys, 2001. Organizatoriai – Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Valstybinė paminklosaugos komisija, Vilniaus rotušė, Lietuvos menininkų rūmai.

Valstybinės paminklosaugos komisijos 1999–2003 metų veiklos apžvalga

Sudaryta 2003.

Gynybinis paveldas Lietuvoje

Tarptautinės konferencijos leidinys, 2003. Organizatoriai – Valstybinė paminklosaugos komisija, Kultūros paveldo akademija.

Lietuvos medinis paveldas

Mokslinės-praktinės konferencijos leidinys, 2006. Organizatoriai – Valstybinė kultūros paveldo komisija, Etninės kultūros globos taryba, Kultūros ministerija, Lietuvos liaudies buities muziejus, Kultūros paveldo departamentas.

Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2003–2007 metų veiklos apžvalga

Sudaryta 2007.

Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2007–2011 metų veiklos apžvalga

Sudaryta 2011.

Vilniaus vaizdų kaita

Autorius: G. Jucys

Valstybinės kultūros paveldo komisijos leidinys, skirtas veiklos 20-mečiui, 2015. Sud. G. Jucys.

Patogus ir nepatogus paveldas

Mokslinio seminaro-diskusijos leidinys, 2016. Organizatoriai – Valstybinė kultūros paveldo komisija, Kultūros ministerija.

Pažangi architektūros paveldo apsauga: misija (ne)įmanoma?

Mokslinės-praktinės konferencijos leidinys, 2017. Organizatoriai – Valstybinė kultūros paveldo komisija, Kultūros ministerija.