Europos Sąjunga raginama imtis neatidėliotinų veiksmų gelbėjant pandemijos pražūtingai veikiamą kultūros sritį

    Pradžia
  • Naujiena
  • Europos Sąjunga raginama imtis neatidėliotinų veiksmų gelbėjant pandemijos pražūtingai veikiamą kultūros sritį

Kultūros judėjimas Europoje (Culture Action Europe) kartu su dešimtimis kitų organizacijų, dirbančių kultūros ir paveldo srityse, kreipėsi į Europos Komisiją ir nacionalines vyriausybes, prašydamas imtis neatidėliotinų veiksmų gelbėjant pandemijos COVID-19 itin pražūtingai veikiamą kultūros sritį. 

37 Europos kultūros tinklų, platformų ir kultūros organizacijų vardu pasirašytame kreipimesi akcentuojamas neigiamas COVID-19 pandemijos poveikis Europos kultūros, paveldo ir kūrybiniams sektoriams, taip pat Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paramos gavėjams. Pagrindiniai Europos kultūros ir paveldo tinklai pabrėžia poreikį ištirti galimas veiksmingas priemones, sumažinančias neigiamą pandemijos poveikį organizacijoms, gaunančioms paramą iš „Kūrybiška Europa“ finansavimo bei pasiūlyti konkrečius būdus problemai spręsti.

Pasirašiusieji ragina taikyti lanksčias priemones ir, atsižvelgiant į patirtas išlaidas atšaukus renginius, leisti pakeisti suplanuotas veiklas, kurios yra neįmanomos dėl dabartinės padėties (pavyzdžiui, vieši renginiai). Taip pat prašoma skirti papildomą finansavimą paramos gavėjams, susiduriantiems su finansiniais nuostoliais.

„Ši pasaulį bauginanti pandemija jau palietė daugybę sričių, ne išimtis ir viena jautriausių – kultūros sritis, kurioje reikiamu laiku nepriėmus būtinų sprendimų pasekmes jausime dar ilgai. Valstybinė kultūros paveldo komisija, atšaukusi suplanuotus renginius UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų atidarymo proga, taip pat turi keisti savo suplanuotas veiklas kita kryptimi. O čia tvyro nežinomybė, kaip ir daugeliui“ – akcentavo Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko pavaduotoja Andrijana Filinaitė.

Europos Sąjunga raginama labiau remti kultūrą, kūrybinius sektorius ir kultūros paveldą. Kultūros sričiai didelę įtaką daro priemonės, kurių imamasi siekiant apriboti COVID-19 plitimą, nes kultūros sektorius yra priklausomas nuo lankytojų ir jų dalyvavimo veiklose. Pasirašiusieji pažymi, kad jei nebus imtasi tinkamų paramos priemonių, ši padėtis padarys pražūtingą ekonominį ir socialinį poveikį kultūros sektoriui. Dėl šių priežasčių Europos institucijų ir nacionalinių vyriausybių prašoma patvirtinti neatidėliotinas priemones kultūros sektoriui paremti, o Europos Komisija raginama dalį iš 25 milijardų eurų skubios pagalbos paketo Europos ekonomikai skirti kultūros ir kūrybos sektoriams.

Didžiausią nerimą vis dėl to kelia, jog tęsiantis pandemijai stoja ne tik renginiai, bet ir kultūros paveldo objektų tvarkybos procesas – nukeliami finansavimo terminai, sutarčių pasirašymas, įmonės, atliekančios paveldo tvarkybos darbus, susiduria su finansine našta, o jų darbuotojai – su nežinomybe dėl savo darbo ir ateities. Visgi verta pasidžiaugti, kad Lietuvoje jau pradedamas įgyvendinti priemonių planas kultūros sričiai remti, su daugeliu Kultūros ministerijos parengtų priemonių. Dar viena džiugi žinia yra tai, jog kultūros vartotojai turės galimybę pažinti dar neatrastą kultūros lauko pusę – atveriama skaitmeninė paveldo pusė. Didžiuliai muziejų, bibliotekų ir archyvų skaitmeniniai lobynai nuo šiol bus pasiekiami kelių klavišų paspaudimu“,– teigė Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko pavaduotoja Andrijana Filinaitė.

Kreipimasis: https://cultureactioneurope.org/news/effect-of-covid-19-on-creative-europe-and-the-european-ccs/

 

Valstybinės kultūros paveldo komisijos informacija