Iškeliavo buvęs Paveldo komisijos narys ir pirmininkas Povilas Jakučionis

    Pradžia
  • Naujiena
  • Iškeliavo buvęs Paveldo komisijos narys ir pirmininkas Povilas Jakučionis

Išvažiuojamasis posėdis į Baltadvarį, 1999 m.

 

Eidamas 91-uosius, kovo 19 d. mirė Povilas Jakučionis, buvęs Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Paveldo komisija) narys ir pirmininkas, architektas, politinis ir visuomenės veikėjas.

1995 m. P. Jakučionis buvo paskirtas pirmosios, o 1999 m. antrosios kadencijos Valstybinės paminklosaugos komisijos nariu (2001 m. pakeitė J. Juozaitienė). 1999-2000 m. P. Jakučionis vadovavo Paveldo komisijai.

P. Jakučionio vadovavimo Paveldo komisijai kadencijos metu buvo nagrinėjami šie Lietuvos paveldosaugai svarbūs klausimai: Lietuvos paveldosaugos politikos formavimo principai ir problemos, kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos problemos – jų prevencinė apsauga bei apskaita, paveldosaugos funkcijų bei atsakomybių paskirstymas tarp valstybinių ir savivaldybių valdymo institucijų, tarptautinių konvencijų taikymas Lietuvoje, paveldosaugininkų ruošimo Lietuvoje klausimas, bažnytinio meno ir kultūros vertybių apsauga bei Bažnyčios vaidmuo, saugant kultūros vertybes, Lietuvos kultūros paveldo užsienyje ir kt.

Daugiau informacijos rasite: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1649843/mire-buves-seimo-narys-povilas-jakucionis