Renginys kvies pažinti Lietuvos paveldą JAV ir ieškos jo išsaugojimo idėjų

    Pradžia
  • Naujiena
  • Renginys kvies pažinti Lietuvos paveldą JAV ir ieškos jo išsaugojimo idėjų

Lapkričio 22 d. įvyks Valstybinės kultūros paveldo komisijos organizuojamas renginys, kurio metu bus pristatytas Lietuvai reikšmingo paveldo Amerikoje sąrašas, prisiminti garsūs išeivijos menininkai bei Lietuvos tarpukario modernizmo mokyklos tęstinumą atspindinti architektūra. Antroje dalyje vyksiančioje diskusijoje įvairių institucijų atstovai kartu su Amerikos lietuvių bendruomene aptars iššūkius lietuviškam paveldui JAV, keisis jo išsaugojimo idėjomis, gilinsis į kultūros paveldo politikos formavimo ypatumus.

Daugybė Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo yra užsienyje. Viena šalių, kurioje gausu lietuviškų objektų – Jungtinės Amerikos Valstijos. Čia lietuviai aktyviai kūrėsi jau XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje, apie ką liudija daugybė kapinaičių, bažnyčių, įvairių organizacijų pastatų. Tačiau bene daugiausiai lietuviškų objektų JAV atsirado po Antrojo pasaulinio karo. Iš tėvynės pasitraukę kūrėjai ir Amerikoje tęsė tarpukario Lietuvoje pradėtą veiklą – projektavo bažnyčias ir kitus pastatus, kūrė skulptūras, paminklus, vitražus, baldus, interjerus, tapė paveikslus. Tokiu būdu atsirado Kauno modernizmo mokyklos tęsinys, tačiau jau nebe tėvynėje, o už Atlanto. Šiandien šių objektų likimas nevienodas – vieni priklauso lietuvių bendruomenei ir yra prižiūrimi, kiti atsidūrė kitų savininkų rankose, o dar kitus pasiglemžė laikas arba jie tapo nekilnojamojo turto plėtros aukomis.
Šiemet lietuvių bendruomenė JAV sudarė svarbiausio išlikusio lietuviško paveldo Amerikoje sąrašą. Jame yra 158 objektai: įvairių organizacijų būstinės, bažnyčios, paminklai, kapinės, stovyklos bei kitos bendruomenei ir Lietuvai reikšmingos vietos. Sąrašas yra, o kas toliau? Ką galima padaryti, kad šie objektai išliktų ir liudytų lietuvių istoriją Amerikoje ateities kartoms? Į šiuos klausimus bus ieškoma atsakymų Valstybinės kultūros paveldo komisijos organizuojamame renginyje „Lietuvai reikšmingas paveldas Amerikoje – kaip (iš)saugoti?“, kuris vyks nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Renginyje pranešimus skaitys Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė dr. Vaidutė Ščiglienė, architektūros istorikas dr. Vaidas Petrulis, architektas Danius Glinskis, Amerikos lietuvė Viktorija Kašubaitė. Pranešėjai pristatys paveldo JAV svarbą ir problematiką, žymiausius išeivijos Amerikoje architektus ir dailininkus, Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo JAV sąrašą. Po to seksiančioje diskusijoje bus svarstomi kultūros paveldo vaidmens klausimai tiek tarptautiniame bendradarbiavime, tiek Lietuvos santykiuose su išeivija, taip pat šio paveldo išsaugojimo problemos bei galimybės. Diskusijoje dalyvaus įvairių Lietuvos institucijų atstovai ir nuotoliu iš JAV – Amerikos lietuvių bendruomenė.

Renginyje bus pristatytas Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas „Lietuvos tarpukario modernizmo mokykla ir jos tęstinumo ženklai pasaulio žemėlapyje (duomenų bazės U-PAVELDAS aktualizavimas naujais naratyvais ir sklaida)“. Šio projekto metu Lietuvai reikšmingo paveldo užsienyje žemėlapis upaveldas.lt buvo papildytas svarbiausiais lietuviško paveldo objektais JAV. Upaveldas.lt – tai Valstybinės kultūros paveldo komisijos iniciatyva, kuria siekiama nuolat rinkti informaciją apie Lietuvai reikšmingą kilnojamąjį, nekilnojamąjį ir nematerialųjį paveldą visame pasaulyje.

Renginio pradžia 17 val., jis taip pat bus tiesiogiai transliuojamas čia

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra LR Seimo, LR Prezidento ir LR Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais. Vienas Paveldo komisijos uždavinių – aktualizuoti Lietuvos kultūros paveldą.