Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planui – Valstybinės kultūros paveldo komisijos pastabos

    Pradžia
  • Naujiena
  • Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planui – Valstybinės kultūros paveldo komisijos pastabos

Kovo 10 d. LR Vyriausybė numato tvirtinti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą. Valstybinė kultūros paveldo komisija kreipiasi į Vyriausybę, pažymėdama, kad yra būtina jį papildyti tam tikrais veiksmais, kurie efektyvintų kultūros paveldo apsaugą. 

Prašoma atkreipti dėmesį į paveldo apsaugą reglamentuojančių teisęs aktų harmonizavimo reikalingumą,  pradėti Lietuvoje esančio paveldo inventorizavimą, taip pat skiriant dėmesį šaliai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieškai.

 „Vyriausybės plane numatyta parengti ir priimti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo projektą. Mūsų nuomone, plane reikėtų numatyti ne tik šio, tačiau ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymų naujų redakcijų parengimą, užtikrinant jų suderinamumą“, – rašoma Paveldo komisijos pranešime spaudai.

Esant nepakankamai apsaugai, kultūros paveldas – nebeatkuriamieji ir neatsinaujinantieji kultūros ištekliai – nuolat kinta ir nyksta. Todėl, ne mažiau svarbu yra ir žinoti, kokie Paveldo ištekliai yra turimi.

„Siūlome pradėti iki šiol nevykdomą nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimą, įtraukiant visus galimus jam priskirti kūrinius ir kitus daiktus. Plane yra būtina numatyti neatidėliotiną inventorizavimo vykdymą, kaip vieną pagrindinių priemonių, siekiant neprarasti informacijos apie nykstantį kultūros paveldą“, – pabrėžia komisija.

Lietuvai svarbus paveldas yra ir už šalies ribų, todėl plane yra tikslinga numatyti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieškos organizavimą. Paveldo komisija dar 2016 m. sukūrė duomenų bazę U-PAVELDAS ir ji iki šiol yra pildoma naujais duomenimis apie mūsų valstybei svarbų paveldą net tolimiausiuose pasaulio kampeliuose (https://vkpk.lt/u-zemelapis/)

Šiuo metu rengiamame Lietuvos teritorijos bendrajame plane ir jo įgyvendinimo priemonių plane, nėra numatytas tokio paveldo paieškos organizavimas. Patvirtinus minėtus planus, tokių duomenų rinkimas ir sisteminimas nebūtų tęsiamas, todėl siūloma veiksmą numatyti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane.

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra Seimo, Prezidento ir Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais.

Valstybinės kultūros paveldo komisijos informacija

Parengė: Justina Ūsonytė, Administracinio skyriaus vyriausioji specialistė, justina.usonyte@vkpk.lt