Pradedamos diskusijos dėl kultūros paveldo tvarkybos prioritetinių krypčių

    Pradžia
  • Naujiena
  • Pradedamos diskusijos dėl kultūros paveldo tvarkybos prioritetinių krypčių

Balandžio 30 d. Valstybinės kultūros paveldo komisijos iniciatyva vyksta diskusija su kitomis atsakingomis institucijomis dėl kultūros paveldo tvarkybos prioritetinių krypčių.

Valstybinė kultūros paveldo komisija nuolat vertina Kultūros paveldo departamento Paveldotvarkos programas. Tai numatyta ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatyme – vertinti ir teikti išvadas dėl kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos įgyvendinimo programų ir dėl biudžeto lėšų, skirtų kultūros paveldo apsaugai, panaudojimo.

Kultūros paveldo departamento rengiamos Paveldotvarkos programos –  vienas iš svarbiausių valstybės įrankių įgyvendinant paveldo apsaugos politikos kryptis. Viena vertus, šios investicijos į nekilnojamąjį paveldą padeda jį išsaugoti. Kita vertus, Valstybinės kultūros paveldo komisijos duomenimis nepaisant vis didėjančių valstybės biudžeto pajamų, jų santykis su Kultūros paveldo departamento biudžeto dydžiu yra nuosekliai mažėjantis. Taip pat stokojama į ilgalaikį rezultatą orientuotos strategijos, nėra aiškūs prioritetai.

Tarpinstituciniame pasitarime dalyvauja Kultūros paveldo departamento, Seimo Kultūros komiteto, Kultūros ministerijos, Kultūros infrastruktūros centro, LR Prezidento Švietimo, mokslo ir kultūros grupės ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos atstovai.