Paveldo komisijos priimti teisės aktai

Priėmimo data Dokumento pavadinimas Dokumento rūšis Įstaigos suteiktas nr.
2022-02-25 Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo Sprendimas S-1(6.2.-247)
2022-06-15 Dėl „Pažangos“ bendrovės rūmų (u. k. 15919) skelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu Nutarimas N-11
2022-06-15 Dėl Vilniaus Gaono mauzoliejaus (u. k. 43850) skelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu Nutarimas N-10
2022-12-16 Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Sprendimas S-7(6.2.-253)
2022-12-16 Dėl dvarų sodybų apsaugos Sprendimas S-6(6.2.-252)
2022-12-16 Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2023–2025 metų strateginio veiklos plano ir 2023 metų programos sąmatos patvirtinimo Nutarimas N-15
2022-12-16 Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2023 m. veiklos plano patvirtinimo Nutarimas N-14
2022-12-16 Dėl mozaikos „Vakaras“, esančios ant RVUL reabilitacijos centro „Pušyno kelias“ pastato sienos, Alizavos Šv. Jono Krikštytojo, Biržų Šv. Jono Krikštytojo, Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo, Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo, Naujamiesčio Šv. apaštalo evangelisto Mato, Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo, Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų, Upytės Šv. Karolio Baromėjaus, Beržoro Šv. Vyskupo Stanislovo, Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiose bei Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažojoje bazilikoje esančių kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamosios, duomenų tikslinimo ir kultūrinę vertę turinčių kilnojamųjų daiktų įrašymo į Kultūros vertybių registrą Nutarimas N-13
2021-01-29 Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2021–2023 metų strateginio veiklos plano ir 2021 metų programos sąmatos patvirtinimo Nutarimas N-1
2021-02-26 Dėl UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos nuostatų įgyvendinimo Lietuvos nacionalinėje teisėje Sprendimas S-1(6.2.-242)
2021-02-26 Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Nutarimas N-2
2021-02-26 Dėl Kietaviškių švč. Trejybės ir Semeliškių šv. Lauryno bažnyčiose esančIų kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamosios, duomenų tikslinimo ir kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įrašymo į Kultūros vertybių registrą Nutarimas N-3
2021-02-26 Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2021 metų veiklos plano patvirtinimo Nutarimas N-4
2021-02-26 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ projekto Nutarimas N-5
2021-03-26 Dėl Žarėnų šv. Vyskupo Stanislovo, Pabiržės švč. Trejybės ir Kazokiškių švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčiose esančIų kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamosios, duomenų tikslinimo ir kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įrašymo į Kultūros vertybių registrą Nutarimas N-6
2021-10-01 Dėl Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamosios, duomenų tikslinimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą Nutarimas N-11
2021-11-26 Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo Nutarimas N-14
2021-11-26 Nutarimas Nutarimas N-13
2021-12-17 Dėl Palomenės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje esančių kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamosios, duomenų tikslinimo ir kultūrinę vertę turinčių kilnojamųjų daiktų įrašymo į Kultūros vertybių registrą Nutarimas N-15
2022-03-25 Dėl Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje, Mūro Strėvininkų Dievo Motinos Dangun Ėmimo sentikių cerkvėje, Švenčionių Dievo Motinos Dangun Žengimo sentikių cerkvėje, Ukmergės Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) Sentikių cerkvėje, Ukmergės Viešpaties Prisikėlimo Stačiatikių cerkvėje, Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje, Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje esančių kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamosios, duomenų tikslinimo ir kultūrinę vertę turinčių kilnojamųjų daiktų įrašymo į Kultūros vertybių registrą bei kilnojamųjų kultūros vertybių, minimų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu nr. ĮV-1348 „Dėl Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus kilnojamųjų kultūros vertybių (eksponatų) nurašymo ir perdavimo Vilniaus arkivyskupijos kurijai“, įrašymo į Kultūros vertybių registrą Nutarimas N-5
2022-11-25 Dėl Krekenavoje saugomos koplytėlės, Antazavės Dievo Apvaizdos, Batakių Šv. Onos, Čekiškės Švč. Trejybės, Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus, Lomių Kristaus Atsimainymo, Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies, Veiverių Šv. Liudviko, Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo, Dusetų Švč. Trejybės, Lapių Šv. Jono Krikštytojo, Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės, Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios, Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiose ir Karmėlavos Šv. Onos viešojoje koplyčioje esančių kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų kultūros vertybių registre kaip nekilnojamosios, duomenų tikslinimo ir kultūrinę vertę turinčių kilnojamųjų daiktų įrašymo į kultūros vertybių registrą Nutarimas N-12
2022-11-25 Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. S-7(6.2.-224) „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Sprendimas S-5(6.2.-251)
2022-05-06 Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos administracijos nuostatų bei struktūros patvirtinimo Nutarimas N-6
2022-05-06 Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatų keitimo Sprendimas S-2(6.2-248)
2022-05-06 Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2022 metų veiklos plano keitimo Nutarimas N-7
2021-05-28 Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2021 metų veiklos plano pakeitimo Nutarimas N-7
2021-07-02 Dėl kultūros paveldo dokumentavimo centro Sprendimas S-2(6.2.-243)
2021-07-02 Dėl Užlieknės Šv. Marijos Magdalietės, Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo ir Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiose, Vilniaus Šv. Dvasios, Kauno Šv. Mikalojaus sentikių, Trakų Švč. Dievo Motinos Gimimo, Vievio Dievo Motinos Ėmimo į dangų, Vilniaus Šv. Mikalojaus Stebukladario palaikų Pernešimo cerkvėse bei Kauno Apreiškimo Švč. Dievo Motinai ir Vilniaus Skaisčiausios Dievo Motinos Ėmimo į dangų soboruose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamosios, duomenų tikslinimo ir kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įrašymo į Kultūros vertybių registrą Nutarimas N-9
2021-07-02 Dėl Anulyno kapinyno skelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu Nutarimas N-10
2021-07-02 Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, minimų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. ĮV-605 „Dėl Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus kilnojamųjų kultūros vertybių (eksponatų) nurašymo ir perdavimo Vilniaus arkivyskupijos kurijai“ ir 2020 m. lapkričio 9 d. įsakyme Nr. ĮV-1348 „Dėl Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus kilnojamųjų kultūros vertybių (eksponatų) nurašymo ir perdavimo Vilniaus arkivyskupijos kurijai“, įrašymo į Kultūros vertybių registrą ir Vilniaus Švč. Dievo Motinos Užtarėjos cerkvėje esančių kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų Kultūros vertybių registre, kaip nekilnojamosios, duomenų tikslinimo bei kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įrašymo į Kultūros vertybių registrą Nutarimas N-8
2022-05-27 Dėl Gvaldų-Drungeliškės koplyčioje, Alėjų Švč. Trejybės, Kalnujų Šv. Viktoro, Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo, Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės, Raudonės Švč. Jėzaus Širdies, Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies, Subačiaus Švč. Trejybės, Rumbonių Švč. Trejybės, Krokialaukio Kristaus Atsimainymo, Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies, Veisiejų Šv. Jurgio, Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato, Rudaminos Švč. Trejybės, Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės, Kučiūnų Šv. Kazimiero, Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos, Būdviečio Jėzaus Nazariečio, Gegužinės Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai, Kriukų Šv. Lauryno bažnyčiose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamosios, duomenų tikslinimo ir kultūrinę vertę turinčių kilnojamųjų daiktų įrašymo į Kultūros vertybių registrą Nutarimas N-9
2022-05-27 Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2021 metų veiklos ataskaitos Sprendimas S–3(6.2.-249)
2022-05-06 Dėl Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus, Jurbarko Švč. Trejybės, Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo, Skirsnemunės evangelikų liuteronų, Skirsnemunės Šv. Jurgio, Stakių Šv. Antano Paduviečio, Upninkų Šv. arkangelo Mykolo, Vadžgirio Šv. Juozapo, VErtimų Šv. Jono Krikštytojo, Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies, Josvainių Visų Šventųjų, KRakių Šv. apaštalo evangelisto Mato, Labūnavos Dievo Apvaizdos, Pajieslio Švč. Mergelės Marijos, Liūdinčiųjų Guodėjos, Šėtos Švč. Trejybės, Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus ir Šventybarsčio Kristaus Atsimainymo bažnyčiose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamosios, duomenų tikslinimo ir kultūrinę vertę turinčių kilnojamųjų daiktų įrašymo į Kultūros vertybių registrą Nutarimas N-8
2022-01-28 Dėl Kleckininkų, Pesčių kaimų senųjų kapinių komplekso (u. k. 39195), Kleckininkų, Pesčių kaimų senųjų kapinių komplekso Lietuvos partizanų kapo (u. k. 39196), Salantų žydų senųjų kapinių bei žydų žudynių vietos ir kapų komplekso (u. k. 39404) skelbimo valstybės saugomais kultūros paveldo objektais Nutarimas N-2
2022-01-28 Dėl Vembūtų piliakalnio su gyvenviete komplekso (u. k. 43534) ir Vembūtų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietės (u. k. 43535) skelbimo valstybės saugomais kultūros paveldo objektais Nutarimas N-1
2022-01-28 Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano ir 2022 metų programos sąmatos patvirtinimo Nutarimas N-3
2022-08-31 Dėl Liubavo dvaro sodybos (u.k. 899) paskelbimo kultūros paminklu Sprendimas S-4 (6.2.-250)
2023-01-27 Dėl nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektų apsaugos problemų Sprendimas S-1(6.2.-253)
2023-01-27 Dėl Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje, Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje, Juodkrantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje bei Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje esančių kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų tikslinimo ir kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įrašymo į Kultūros vertybių registrą Nutarimas N-1
2021-07-30 Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2020 metų veiklos ataskaitos Sprendimas S-3(6.2.-244)
2021-09-03 Dėl Klaipėdos pašto stoties statinių komplekso (u. k. 24819) paskelbimo kultūros paminklu Sprendimas S-4(6.2.-245)
2021-10-29 Dėl Prienų Kristaus Apsireiškimo, Luokės Visų Šventųjų, Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės, Palonų Dievo Apvaizdos, Pašušvio Visų Šventųjų, Polekėlės Švč. Mergelės Marijos Širdies bažnyčiose bei Luokės kapinių koplyčioje esančių kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamosios, duomenų tikslinimo ir kultūrinę vertę turinčių kilnojamųjų daiktų įrašymo į Kultūros vertybių registrą Nutarimas N-12
2021-10-29 Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo programos įgyvendinimo Sprendimas S-5(6.2.-246)
2023-02-24 Dėl Palėvenės Šv. Domininko, Renavo Šv. Izidoriaus, Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo, Dapšionių Dievo Apvaizdos, Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės, Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Naujo Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Švenčionėlių Šv. Edvardo, Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčiose bei Alksniupių kapinių koplyčioje esančių kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų tikslinimo ir kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įrašymo į Kultūros vertybių registrą Nutarimas N-4
2023-02-24 Dėl nuomojamų namų komplekso (u. k. 45361), esančio Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 16, 16a skelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu Nutarimas N-2
2023-02-24 Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Nutarimas N-5
2023-02-24 Dėl Vilniaus Didžiosios sinagogos ir mikvių pastato liekanų komplekso (u. k. 44458), esančio Vilniuje, Žydų g. 5, 7 skelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu Nutarimas N-3
2023-03-31 Dėl Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo, Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo, Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo, Stačiūnų Šv. Lauryno, Varlaukio Švč. Trejybės, Žlibinų Švč. Mergelės Marijos ir Krikščionių Pagalbos bažnyčiose bei Lamokėlių Šv. Jurgio, Porijų Šv. Augustino, Skurbutėnų koplyčiose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų tikslinimo ir kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įrašymo į Kultūros vertybių registrą Nutarimas N-6
2023-04-28 Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2022 metų veiklos ataskaitos Sprendimas S-2(6.2.-254)
2023-04-28 Dėl Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus, Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo, Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčiose bei Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje esančių kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų tikslinimo ir kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įrašymo į Kultūros vertybių registrą Nutarimas N-7