Kilnojamosios kultūros vertybės

Širvintų rajone yra daug meno vertybių, o viena iš jų – retos ikonografinės vertės paveikslas „Juozapas ir broliai“ nutapytas 17 a. pabaigoje – 18 a. pirmoje pusėje. Jame vaizduojama Šventojo Rašto, Senojo Testamento istorija apie Juozapą, mylimiausią patriarcho Jokūbo sūnų. Broliai ėmė pavydėti Juozapui, o šiam dar susapnavus sapnus apie tai, kad visi broliai jam nusilenkę, pastarieji nusprendė jį nužudyti. Pradžioje broliai Juozapą įmetė į išdžiūvusį šulinį dykumoje, tačiau vėliau persigalvojo ir ištraukę pardavė karavanui, keliaujančiam į Egiptą. Tikėtina, kad šiame paveiksle vaizduojama scena, kurioje broliai iš šulinio ištraukia Juozapą. Žemiau matomas puikusis raudonas Juozapo rūbas, pamirkytas ožiuko kraujyje, mat broliai buvo susimokę tėvui pasakyti, kad jo mylimiausią sūnų sudraskę žvėrys. Viršuje spindinčios žvaigždės, ryškus mėnulis ir neryški saulė simbolizuoja vieną iš Juozapo sapnų: „saulė, mėnulis ir vienuolika žvaigždžių man lenkėsi!“ (Pr 37, 9).
Aštuonkampis paveikslas yra įkomponuotas drožiniais išpuošto šoninio altoriaus viršuje, kuris datuojamas tuo pačiu laikotarpiu kaip ir paveikslas. Valstybinės kultūros paveldo komisijos posėdyje buvo pritarta Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos ir Kultūros paveldo departamento siūlymui abi šias vertybes įtraukti į Kultūros vertybių registrą.