Privatumo politika

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

Valstybinės kultūros paveldo komisijos Privatumo politika (toliau – Politika) reguliuoja fizinių asmenų, kurių duomenis tvarko institucija, asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustato jų teisių įgyvendinimo tvarką, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones.

Politika parengta remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga.

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys

Valstybinė kultūros paveldo komisija, Rūdninkų g. 13, 01135 Vilnius, Lietuva.

Kontaktai: el. paštas komisija@vkpk.lt, tel. 8 (5) 2663277, interneto svetainė: www.vkpk.lt

 

Pagrindinės sąvokos

Asmens duomenys / Duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti (vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, asmens kodas, buvimo vietos duomenys ir t. t.).

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka (rinkimas, įrašymas, sisteminimas, saugojimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas).

Duomenų subjektas – fiziniai asmenys, kurių duomenis tvarko Valstybinė kultūros paveldo komisija.

Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir / ar Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Asmens duomenų tvarkymo principai ir tikslai

Valstybinės kultūros paveldo komisijos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo:

  1. asmens duomenis tvarkyti teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
  2. rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu;
  3. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikytis tikslingumo, proporcingumo ir duomenų kiekio mažinimo principų;
  4. užtikrinti asmens duomenų tikslumą, nuolat juos atnaujinti, netikslius ar neišsamius duomenis ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba jų tvarkymą sustabdyti;
  5. asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Informacija apie Duomenų subjektą turi būti teikiama, jeigu tai yra privaloma pagal įstatymus.

Asmenų, dirbančių Valstybinėje kultūros paveldo komisijoje, duomenų apsauga

Duomenų valdytojas turi teisę gauti ir tvarkyti šiuos darbuotojų asmens duomenis: vardą ir pavardę, lytį, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, informaciją apie išsilavinimą ir darbinę patirtį bei kitus duomenis, kuriuos asmuo suteikia. Duomenys nėra viešinami ar platinami tretiesiems asmenims, išskyrus vardą ir pavardę, darbo el. pašto adresą, kurie yra viešinami Duomenų valdytojo interneto svetainėje. Interneto svetainėje gali būti viešinama (-os) darbuotojo (-ų) nuotrauka (-os).

Lankymasis Valstybinės kultūros paveldo komisijos interneto svetainėje

Interneto svetainėje naudojami analitiniai slapukai ir kitos technologijos. Visa tai padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą ir rinkti duomenis, padedančius gerinti svetainės darbą. Šie duomenys yra anonimiški ir neperteikiami trečiosioms šalims.

Slapukų politika

Jums besilankant interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Slapuko pavadinimas Aprašymas / Naudojimo tikslas Sukūrimo momentas/ Galiojimo laikas
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatai kaupiami „Google Analytics“ ir yra statistiniai.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

/ 2 metai

_gat Slapukas, ribojantis užklausų, pateiktų per „Google“, skaičių. Neįrašo jokios informacijos apie vartotoją.

Įėjimo į puslapį metu /

1 minutė

_gid Slapukas, naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti. Šis slapukas kaupia ir atnaujina informaciją apie Jūsų lankytus tinklapio vidinius puslapius.

Įėjimo į puslapį metu /

24 valandos po sesijos pabaigos

_icl_current_language Išsaugo vartotojo pasirinktą kalbą svetainėje Pirmo įėjimo metu / 1 diena

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus?

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi.

Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Galima taip pat naudoti „Google Analytics” atsisakymo plėtinį:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto svetaines. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad, jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Naujienlaiškio prenumerata

Jūs galite prenumeruoti naujienlaiškį, kuriuo būsite informuoti apie Valstybinės kultūros paveldo komisijos naujienas. Informuojame, kad bet kada galėsite atsisakyti naujienlaiškių paspaudę mygtuką „Atsisakyti naujienlaiškio“, kurį rasite kiekvieno mūsų siunčiamo naujienlaiškio apačioje.

Užsakius naujienlaiškį, Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti Duomenų subjekto el. pašto adresą.

Dalyvavimas posėdžiuose, susirinkimuose ir darbo grupėse

Duomenų valdytojo posėdžiai, susirinkimai ir darbo grupės yra protokoluojami ir gali būti fotografuojami bei filmuojami. Rengiant protokolą Duomenų valdytojas tvarko dalyvių asmens duomenis: vardą ir pavardę, el. pašto adresą, informaciją apie asmens užimamas pareigas. Nuotraukos ir vaizdo įrašai yra naudojami pranešimams spaudai, kurie yra viešinami Duomenų valdytojo interneto svetainėje ir socialinių tinklų Facebook, Instagram, Twitter ir tinklalapio Youtube paskyrose.

Nuotraukoms Jūsų sutikimas nėra būtinas, nes tai daroma atsižvelgiant į spaudos laisvę, kaip esminį demokratijos elementą. Tuo atveju, kai nenorite būti fotografuojamas, praneškite apie tai fotografui (-ei), kad jis / ji į tai atsižvelgtų. Jei fotografuojame nepilnamečius, nedarbingus asmenis arba neįgalumą turinčius asmenis, mes visuomet prašysime teisėto paskirtojo atstovo sutikimo. Vaizdo įrašui yra būtinas dalyvių sutikimas.

Naudojimasis mobiliąja programėle

Duomenų valdytojas gali tvarkyti tokius asmenų, kurie naudojasi mobiliąja programėle, duomenis: lokacija (GPS duomenys), kalba, vaizdo kamera. Duomenys yra reikalingi tik siekiant užtikrinti mobiliosios programėlės funkcionalumą ir baigus naudotis mobiliąja programėle nėra saugomi duomenų bazėje.

Duomenų subjektai yra supažindinami su jų duomenų tvarkymu ir savo teisėmis. Informavimas atliekamas Duomenų valdytojo interneto svetainėje viešai skelbiamoje Politikoje bei mobiliojoje aplikacijoje pateikiamame naudojimosi vadove.

Asmenų kreipimaisi į Duomenų valdytoją

Duomenų valdytojas, gavęs asmens kreipimąsi, į kurį būtina atsakyti, gali tvarkyti šiuos asmens duomenis: vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, kitus duomenis, kuriuos suteikė asmuo.

Karjera / praktika / savanoriavimas

Duomenų valdytojas, sulaukęs prašymo priimti į darbą arba atlikti privalomąją / savanorišką praktiką, turi teisę tvarkyti šiuos asmens duomenis: vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, kitus duomenis, kuriuos suteikė asmuo.

Kandidatų į konkrečią poziciją asmens duomenys saugomi tol, kol vyksta atrankos procesas.

Jūsų teisės

Turite teisę pateikti prašymą dėl Jūsų duomenų tvarkymo Valstybinei kultūros paveldo komisijai, Rūdninkų g. 13, 01135 Vilnius, Lietuva; el. paštas komisija@vkpk.lt, tel. 8 (5) 2663277.

Turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo asmens duomenimis ir tikslais, kuriais jie tvarkomi.

Duomenų saugojimo terminas

Visus asmens duomenis, kuriuos tvarkome aukščiau įvardintas būdais, saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, t. y. ne ilgiau nei 5 metus.

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti tretiesiems asmenims. Asmens duomenys gali būti perduodami valdžios arba teisėsaugos institucijoms, tik joms pareikalavus ir tik tuomet, kai to reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka (pvz. policija, kitos priežiūros institucijos).

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Privatumo politika galioja nuo 2020 m. balandžio 17 d. Valstybinė kultūros paveldo komisija pasilieka teisę keisti, pildyti ir koreguoti Privatumo politiką.