Tarptautiniai ryšiai

Viena iš Valstybinės kultūros paveldo komisijos funkcijų, kurias reglamentuoja Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymas, yra bendradarbiavimas su kitų valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo apsaugos klausimais.