Paveldo komisijos posėdyje pritarta institucijų ataskaitoms, o Seimo Kultūros komitete – Paveldo komisijos 2022 m. ataskaitai

    Pradžia
  • Naujiena
  • Paveldo komisijos posėdyje pritarta institucijų ataskaitoms, o Seimo Kultūros komitete – Paveldo komisijos 2022 m. ataskaitai

2023.04.05 Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitete Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė doc. dr. Vaidutė Ščiglienė pristatė metinę įstaigos veiklos ataskaitą. Kaip sakė V. Ščiglienė, ši ataskaita yra unikali galimybė savianalizei, įvertinimui ir veiklos tobulinimui. Pirmininkė teigė, kad ataskaitiniai metai buvo ypatingi, nes Paveldo komisija daug veiklų darė pirmą kartą. Kultūros komiteto nariai buvo supažindinti su institucijos valdymu, darbo grupėmis, pagrindinėmis veiklos kryptimis ir tikslais, Paveldo komisijos indėliu įstatymų tobulinime, dvarų sodybų apsaugos politikos ir strategijos formavime, statybų Vilniaus Baroko ansambliuose ir savivaldybių tyrimais, išvadų teikimu valstybinėms institucijoms, UNESCO konvencijos nuostatų įgyvendinimu, kultūros paveldo objektų ir vertybių vertinimais, susitikimais su visuomenės atstovais, U-Paveldo duomenų bazės atnaujinimo darbais, tarptautiniu bendradarbiavimu, Paveldo komisijos matomumu viešojoje erdvėje, renginiais. Pirmininkė atsakė į Kultūros komiteto narių klausimus, po kurių ataskaita buvo patvirtinta.

 

Su ataskaitos pristatymu galite susipažinti čia: https://www.youtube.com/watch?v=-cSxKnK6CU4

 

 

2023.03.31 Valstybinės kultūros paveldo komisijos posėdyje savo metines veiklos ataskaitas pristatė Kultūros paveldo departamentas ir Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra. Paveldo komisija taip pat dalyvavo diskusijose dėl Kultūros vertybių registro modernizavimo. Tradiciškai pritarta į šį registrą įtraukti ir naujas kilnojamąsias kultūros vertybes. Posėdis vyko nuotoliniu būdu.

 

Kultūros paveldo departamento 2022 metų veiklos plano vykdymo ataskaitą pristatė departamento direktorius Vidmantas Bezaras. 2022 m. departamento veikloje buvo išskirtos 3 prioritetinės sritys: tobulinti kultūros paveldo apsaugos sistemos teisinį reguliavimą ir užtikrinti kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos veiksmų plane numatytų priemonių įgyvendinimą, taip pat tobulinti kultūros paveldo apskaitos procesus, ypatingą dėmesį skiriant vykdymui ir vertinimo procesų optimizavimui. Dar viena sritis – stiprinti metodinio konsultavimo ir kontrolės funkcijas, prioritetą teikiant ūkio subjektų priežiūros gerinimui, naudojant informacines bei komunikacines technologijas. Institucijos vadovas aptarė kiekvieną iš šių uždavinių, pasidalino didžiausiomis departamento problemomis ir laimėjimais, atsakė į Paveldo komisijos narių klausimus. Kultūros paveldo departamento 2022 m. veiklos plano vykdymo ataskaitai buvo pritarta .

 

Savo 2020–2022 m. veiklos ataskaitas pristatė ir Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros (VSAA) direktorius, bei UNESCO pasaulio paveldo vietovės – Vilniaus istorinio centro – vietos valdytojas Gediminas Rutkauskas. Vadovas pristatė agentūros paramos kultūros paveldo statinių tvarkybai ir stebėsenai projektą, amatų programos įgyvendinimą, dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, edukacines ir paveldo populiarinimo veiklas. Paveldo komisijos nariai diskutavo su VSAA vadovu apie agentūros veiklos uždavinius ir problemas. Šioms ataskaitoms taip pat pritarta.

 

Posėdyje svarstytas Kultūros vertybių registro modernizavimas. Registro valdytojui – Kultūros paveldo departamentui – Paveldo komisijos Kultūros paveldo apsaugos analizės grupės vyr. specialistas Artūras Bundonis pateikė išsamias pastabas dėl būtinų duomenų trūkumo tiek kultūros paveldo apsaugos kontrolę vykdantiems specialistams, tiek visiems besidomintiems paveldu pažintiniais tikslais. Paveldo komisijos narė dr. Dalia Vasiliūnienė pateikė pastabų dėl kilnojamųjų kultūros vertybių paieškos Kultūros vertybių registro duomenų bazėje.

Paveldo komisijos posėdyje buvo pritarta  į Kultūros vertybių registrą  įrašyti naujas kilnojamąsias kultūros vertybes – religinės tematikos paveikslus, monstrancijas, smilkytuvus, relikvijorius, apeiginius rūbus, skulptūras, altorius, procesijų altorėlius, varpus ir kitus kūrinius Anykščių, Rokiškio, Pakruojo, Jurbarko, Plungės, Biržų ir Vilniaus rajonuose.

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekspertė bei patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais.