Prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Valstybinė kultūros paveldo komisija nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, susijusius su kultūros paveldo apsauga.

Prašymo / skundo pateikimo būdai:

  1. paštu (adresu Rūdninkų g. 13, Vilnius);
  2. atvykus į įstaigą (Rūdninkų g. 13, Vilnius),
  3. elektroniniu paštu (komisija@vkpk.lt),
  4. telefonu 8 699 13788

Prašymo / skundo pateikimo reikalavimai
Teikiamame prašyme / skunde:

  1. nurodykite vardą ir pavardę, pavadinimą (jeigu kreipiatės juridinio asmens vardu),
  2. nurodykite kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti,
  3. suformuluokite konkretų klausimą ar nurodykite, kokią informaciją pageidaujate gauti,
  4. pasirašykite, o prašymą / skundą, siunčiamą  elektroninėmis priemonėmis pasirašykite kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotomis elektroninėmis priemonėmis, kurios leistų užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą,
  5. pridėkite įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą, jeigu prašymą / skundą pasirašo asmens atstovas, turi būti pridedamas įgaliojimas, patvirtinantis atstovavimą. 

Registracija
Jei norite sužinoti, ar Jūsų prašymas / skundas gautas ir užregistruotas, galite paskambinti telefonu (8 5) 266 3277.

Gavimo patvirtinimas
Jūsų pageidavimu per 3 darbo dienas nuo gauto Jūsų prašymo / skundo užregistravimo Valstybinėje kultūros paveldo komisijoje dienos išsiųsime gavimo faktą patvirtinantį dokumentą (pažymą) Jūsų nurodytu adresu ar elektroniniu paštu, išskyrus tuos atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto.

Nagrinėjimo laikas
Jūsų prašymą / skundą išnagrinėsime ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų, o jeigu Jūsų keliamam klausimui išnagrinėti reikės daugiau laiko, apie nagrinėjimo pratęsimo priežastis pranešime nedelsdami.

Atsakymo pateikimas
Į prašymą / skundą atsakysime valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu jis pateiktas, jei neišreikšite noro gauti atsakymą kitu būdu.

Susisiekite:
Valstybinė kultūros paveldo komisija
8 699 13788
komisija@vkpk.lt

Papildomos nuorodos:

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“

Informacija atnaujinta 2024-01-03