Pirmajame 2024 metų Paveldo komisijos posėdyje aštuntoji kadencija patvirtino metų veiklos planą bei išskyrė prioritetines kryptis

    Pradžia
  • Naujiena
  • Pirmajame 2024 metų Paveldo komisijos posėdyje aštuntoji kadencija patvirtino metų veiklos planą bei išskyrė prioritetines kryptis

Sausio 26 d. įvyko pirmasis Paveldo komisijos aštuntosios kadencijos posėdis. Mišriojo posėdžio metu Paveldo komisijos nariai vienbalsiai pritarė 2024 m. veiklos planui. Paveldo komisija vykdydama Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatyme numatytas funkcijas bei įgyvendindama Paveldo komisijos 2024–2026 m. strateginį veiklos planą, ir toliau teiks išvadas ir siūlymus dėl valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimų. Paveldo komisija 2024 metais tęs darbus šiose prioritetinėse veiklos kryptyse: dvarų sodybų apsaugos analizėje, informacijos apie Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, rinkime sklaidoje ir aktualizavime, problemų kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugoje įvardijimui bei kultūros paveldo ir švietimo integralume.
Posėdžio metu taip pat buvo svarstomas Kernavės archeologinės vietovės valdymo plano projektas, kurį pristatė Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius dr. Ramojus Kraujelis. Tai buvo pirmasis Lietuvoje UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančios vertybės parengtas valdymo plano projektas, kuris teigiamai buvo įvertintas Paveldo komisijos ir jam pritarta.

VKPK nuotrauka
VKPK nuotrauka