Kvietimas į Statybų Vilniaus baroko ansambliuose tyrimo išvadų pristatymą

    Pradžia
  • Naujiena
  • Kvietimas į Statybų Vilniaus baroko ansambliuose tyrimo išvadų pristatymą

Maloniai kviečiame 2022 m. spalio 3 d. 16 val. į Valstybinės kultūros paveldo komisijos
atlikto Statybų Vilniaus baroko ansambliuose tyrimo išvadų pristatymą ir diskusiją Lietuvos
nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Konferencijų salėje (5 aukšte).
Tyrimą pristatys pirmininkė doc. dr. Vaidutė Ščiglienė ir darbo grupės ekspertai:
dr. Viltė Janušauskaitė, dr. Dalia Vasiliūnienė, Augis Gučas. Dalyvaus
Paveldo komisijos nariai ir administracijos darbuotojai.
Paveldo komisija nuo 2016 m. stebėjo nacionalinės reikšmės Vilniaus misionierių
vienuolyno statinių ansamblyje ir Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios,
dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekse
įgyvendinamų bei numatomų įgyvendinti statybų procesus, prasidėjusius po šių objektų
dalies teritorijų privatizavimo. Vilniaus baroko ansambliuose vykdomos statybos sukėlė (ir
tebekelia) didelį rezonansą visuomenėje ir paveldosaugos institucijose, todėl nusprendėme,
vykdydami įstatymu numatytas funkcijas – svarstyti visuomenės keliamus klausimus dėl
kultūros paveldo apsaugos, analizuoti ir vertinti kultūros paveldo apsaugos tendencijas bei
problemas – ištirti minėtus atvejus atidžiau.
Tyrimo tikslas – išnagrinėti dviejuose Vilniaus baroko architektūrą reprezentuojančiuose
nacionalinės reikšmės objektuose nuo 2005 m. vykdytos plėtros procesą ir poveikį kultūros
paveldui.
Paveldo komisija – Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ekspertė bei patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos
politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais.
Renginys bus transliuojamas tiesiogiai.
Prašome šiuo kvietimu pasidalinti su asmenimis, kuriems Jūsų nuomone, šis pranešimas
galėtų būti aktualus.