Paveldo komisija svarstė Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektą

    Pradžia
  • Naujiena
  • Paveldo komisija svarstė Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektą

2024 m. kovo 13 d. neeiliniame Valstybinės kultūros paveldo komisijos posėdyje buvo svarstomas Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektas. Paveldo komisijos narių pastabos dėl šio įstatymo projekto šiandien bus teikiamos Kultūros ministerijai. Su pastabomis bus galima susipažinti ir Teisės aktų informacinėje sistemoje.
Su Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektu galima susipažinti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/34da42d1d53b11ee9269b566387cfecb?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=b31f61c4-d3fb-48cf-9e2b-a3baf65581dd 

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra LR Seimo, LR Prezidento ir LR Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais.