Paveldo komisijos posėdyje – dvarų sodybų apsauga, Žmonių palaikų laidojimo įstatymo projektas ir svarbus didikų paveldas

    Pradžia
  • Naujiena
  • Paveldo komisijos posėdyje – dvarų sodybų apsauga, Žmonių palaikų laidojimo įstatymo projektas ir svarbus didikų paveldas

Balandžio 26 d. įvyko Valstybinės kultūros paveldo komisijos posėdis, kuriame svarstyti dvarų sodybų apsaugos, Žmonių palaikų laidojimo įstatymo pakeitimo ir Kauno gynybinio paveldo klausimai. Posėdyje pritarta skelbti Radvilų ir Chodkevičių sarkofagus kultūros paminklais.

Posėdyje buvo patvirtinta Dvarų sodybų apsaugos problemų tyrimo metodologija, pagal kurią Paveldo komisija susistemins visą analizuotą ir parengtą informaciją ir pateiks ją paveldo bendruomenei ir specialistams susipažinti. Šiame tyrime bus pateikta Paveldo komisijos analizė dėl dvarų sodybų ir neprivatizuotinų dvarų sodybų sąraše esančių sodybų apsaugos ir valdymo. Tyrimo rezultatai bus viešinami 2024 m. pabaigoje. Paveldo komisijos nariai balandžio 26 d. posėdyje taip pat pritarė siūlyti Lietuvos mokslo tarybai inicijuoti paskirtinę programą, skirtą dvarų sodybų paveldo sisteminiams tyrimams.

Paveldo komisija taip pat svarstė Žmonių palaikų laidojimo įstatymo 23 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Įstatymo projektu norima apibrėžti rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikų perkėlimo, kapinių panaikinimo, laidojimo vietų įamžinimo ir pažymėjimo tvarką. Paveldo komisijos nariai ir Paveldo komisijos darbuotojai pateikė savo pastabas, kurių pagrindu parengta išvada bus pateikta Seimo Kultūros komitetui.

Posėdyje buvo nuspręsta pritarti didžiulę istorinę, memorialinę ir meninę vertę turinčių objektų – Radvilų šeimos sarkofagų (Kristupo Radvilos Perkūno, Jonušo Radvilos, Mikalojaus Radvilos, Jurgio Radvilos, Stepono Radvilos, Elžbietos Radvilaitės) ir Chodkevičių šeimos sarkofagų grupės (Jono Kazimiero Chodkevičiaus, Jeronimo Kristupo Chodkevičiaus sarkofagas, Sofijos Mieleckaitės–Chodkevičienės sarkofago ir Kristinos Marijos Chodkevičiūtės –Farensbach sarkofago) skelbimui kultūros paminklais.

Paveldo komisija taip pat pritarė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2023 m. veiklos plano vykdymo ataskaitai, susipažino su Paveldo komisijos darbo grupės parengta gynybinio paveldo Kaune analize ir jos išvadomis bei pritarė kilnojamųjų kultūros vertybių  įrašymui į Kultūros vertybių registrą ir duomenų jame tikslinimui.

 

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra LR Seimo, LR Prezidento ir LR Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais.