Valstybinė kultūros paveldo komisija pateikė siūlymus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui

    Pradžia
  • Naujiena
  • Valstybinė kultūros paveldo komisija pateikė siūlymus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui

Valstybinė kultūros paveldo komisija pateikė siūlymus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui.  Paveldo komisija siūlo nuostatą, kad nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų teritorijose būtų draudžiama statyti naujus statinius, nesusijusius su kultūros paveldo objektų apsauga.

Nuotraukos autorius – Gytis Oržikauskas

Tokiose teritorijose taip pat siūloma uždrausti keisti kultūros paveldo objekto teritorijos ribas. Išimtis būtų taikoma tyrimų metu naujai nustačius istorinę raidą patvirtinančius faktus. Tačiau, keičiant kultūros paveldo objekto teritorijos ribas turėtų būti įvertinami ne bet kokie šio objekto istorinę raidą patvirtinantys faktai, o tik tie, kurie lemia vertingųjų savybių reikšmingumą.

Paveldo komisijos nuomone, nuostata turėtų būti taikoma nacionalinio reikšmingumo objektuose,  neapsiribojant vien tik kultūros paminklais. Išskiriant tik kultūros paminklų teritorijas, būtų labai susiaurinta šios siūlomos teisės normos galiojimo kultūros paveldo objektų teritorijoms apimtis. Ryškiausias paskutinių metų pavyzdys – naujų statinių statyba nacionalinio reikšmingumo lygmens valstybės saugomo (ne kultūros paminklo) Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblio aplinkoje.

Paveldo komisijos išvada buvo priimta prieš tai klausimą apsvarsčius  Paveldo komisijos sudarytoje tarpinstitucinėje darbo grupėje. Darbo grupėje buvo susipažinta su Seimo Kultūros komiteto raštu, kuriame buvo prašoma pateikti siūlymus dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 60 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5324.

Valstybinės kultūros paveldo komisijos informacija 

Gyčio Oržikausko nuotrauka