Kultūros ministerijai siūloma atnaujinti neprivatizuotinų dvarų sąrašą

    Pradžia
  • Naujiena
  • Kultūros ministerijai siūloma atnaujinti neprivatizuotinų dvarų sąrašą

Kultūros ministerija kreipėsi į Valstybinę kultūros paveldo komisiją, prašydama pateikti poziciją dėl Raudondvario dvaro sodybos Pietų svirno išbraukimo iš Vyriausybės patvirtinto „Neprivatizuotinų buvusių dvarų sodybų – kultūros ir istorijos paminklų sąrašo“. Paveldo komisija, išnagrinėjusi šį klausimą, nepritarė pavienių prašymų išbraukti dvaro sodybas ar jų dalis tenkinimui.

Kultūros ministerija prašė pateikti išvadą ir dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos prašymo išbraukti Apytalaukio dvaro sodybą iš minėto sąrašo. Paveldo komisija atkreipė dėmesį, kad ministerija yra sulaukusi ir daugiau panašių kreipimųsi, taip pat iš privačių asmenų.

Paveldo komisija siūlo peržiūrėti ir atnaujinti neprivatizuotinų dvarų sąrašą, atkreipiant dėmesį į dvarų sodybų vertes, išgryninant valstybės prioritetus, įdiegiant šiuolaikinius išsaugojimo kriterijus toms dvarų sodyboms, kurioms yra iškilusi potenciali grėsmė.

Taip pat rekomenduojama peržiūrėti esamą dvarų privatizavimo/neprivatizavimo koncepciją, įvertinant, ar galima privatizuoti sąrašo dvarus su aiškiomis numatytomis sąlygomis (atliekant dvarų sodybų galimybių studijas), minėtų dvarų išsaugojimą pagrindžiant specialiaisiais teritorijų planavimo dokumentais, individualiais apsaugos reglamentais, sutartimis. Paveldo komisija laikosi nuostatos, kad bet kurios dvarų nuosavybės formos atveju labai svarbu yra išsaugoti dvarų sodybų kompleksiškumą ir vientisumą.

Valstybinės kultūros paveldo komisijos informacija