Atnaujintame žemėlapyje upaveldas.lt – Kauno modernizmo ženklai išeivijoje

    Pradžia
  • Naujiena
  • Atnaujintame žemėlapyje upaveldas.lt – Kauno modernizmo ženklai išeivijoje

Valstybinė kultūros paveldo komisija savo sukurtoje duomenų bazėje-žemėlapyje upaveldas.lt paskelbė daugiau nei 100 naujų objektų užsienyje, susijusių su tarpukario modernizmo kūrėjais iš Lietuvos. Upaveldas.lt – tai iniciatyva, kuria siekiama nuolat rinkti informaciją apie Lietuvos kilnojamąjį, nekilnojamąjį ir nematerialųjį paveldą visame pasaulyje.

 

Lietuvoje esantys kultūros paveldo objektai yra mūsų kasdienybės dalis – pro juos kasdien pravažiuojame, juos lankome švenčių dienomis, galbūt tokiame objekte dirbame ar net patys gyvename. Tačiau daugybė Lietuvai reikšmingo tiek kilnojamojo, tiek nekilnojamojo, tiek nematerialaus kultūros paveldo yra ir už mūsų šalies ribų. Tai daug mažiau žinomi objektai, kurių chronologija tokia pat plati kaip ir geografija – į ją patenka tiek kaimyninėse šalyse esantys baltų piliakalniai ir vietovardžiai, tiek modernaus meno kūriniai kitoje planetos pusėje. Paveldo komisija kaupia šiuos objektus žemėlapyje upaveldas.lt, kuris nesenai atsinaujino.

Žemėlapyje upaveldas.lt buvo atlikti funkcionalumo ir dizaino atnaujinimo darbai, atsirado galimybė atlikti objektų paiešką pagal raktinį žodį, šalį, miestą, paveldo kategoriją bei pakategorę ar vieną iš septynių istorinių laikotarpių. Taip pat atnaujinti objektų duomenys, patikslinta jų lokacija, dažnu atveju pateikiant ir tikslius adresus. Užsienyje esantys paveldo objektai atnaujinti atvirųjų šaltinių nuotraukomis, taip pat šaltinių nuorodomis, skirtomis išsamesniam susipažinimui su informacija apie paveldo objektą.

Valstybinė kultūros paveldo komisija vykdydama Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Lietuvos tarpukario modernizmo mokykla ir jos tęstinumo ženklai pasaulio žemėlapyje (duomenų bazės U-PAVELDAS aktualizavimas naujais naratyvais ir sklaida)“ žemėlapį upaveldas.lt papildė naujais objektais, kurių dauguma yra Šiaurės Amerikoje – JAV ir Kanadoje. Tai Lietuvos tarpukario modernizmo mokyklą ir jos tęstinumą atspindintys pastatai, sukurti išeivių architektų iš Lietuvos. Kauno modernizmas, 1919–1939 m. susiformavusi aukšto meninio lygio, savitų bruožų turinti architektūros mokykla, atspindėjusi modernios valstybės optimistinį mentalitetą. Šio stiliaus aktualumą patvirtina 2023 m. rugsėjo 18 dieną įvykęs Kauno modernizmo architektūros įtraukimas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

Tarp naujų, į upaveldas.lt žemėlapį įtrauktų modernizmo objektų patenka Antrojo pasaulinio karo metu iš Lietuvos į JAV, Kanadą, Australiją ir kitas šalis pasitraukusių kūrėjų tolesnė veikla, kuri nėra taip gerai žinoma plačiajai visuomenei. Pristatomų kūrėjų gretose yra tiek garsūs tarpukario architektai kaip Jonas Kova-Kovalskis, Karolis Reisonas, Stasys Kudokas, tiek savo didžiuosius kūrinius jau išeivijoje sukūrę architektai, kaip Vaclovas Algimantas Navakas Alfredas Kulpa-Kulpavičius ir Jonas Mulokas. Pavyzdžiui Šiaurės Amerikoje savitumu išsiskiria Vytauto Kazimiero Jonyno kurtas Šv. Brendano vienuolyno koplyčios Niujorke dekoras, Antano Gudaičio kurtas „Lietuvių kambario“ interjeras Pitsbergo universitete, ryškiausias architekto Jono Muloko kūrinys – Kristaus Atsimanymo bažnyčia Niujorke, Alfredo Kulpa-Kulpavičiaus projektuota Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Monrealyje, Kanadoje ir daugelis kitų.

Išeivijos architektų darbus aprašė architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Ieškant informacijos apie šių išeivių kūrybą bendradarbiauta su Lietuvos ambasadomis, pasaulio lietuvių bendruomenėmis, muziejais JAV ir Australijoje.

Žemėlapis upaveldas.lt yra aktualus visiems besidomintiems Lietuvos kultūros paveldu – Lietuvos istorijos entuziastams, moksleiviams, menotyrininkams, istorikams ir šių krypčių studentams, taip pat lietuvių išeivijos nariams ir visiems keliautojams, norintiems praturtinti savo kelionės programą su Lietuva susijusiais kultūros paveldo objektais.

https://vkpk.lt/u-zemelapis/kristaus-atsimainymo-baznycia-niujorke/

Projektą „Lietuvos tarpukario modernizmo mokykla ir jos tęstinumo ženklai pasaulio žemėlapyje (duomenų bazės U-PAVELDAS aktualizavimas naujais naratyvais ir sklaida)“ iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra LR Seimo, LR Prezidento ir LR Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais.