Po statybų Vilniaus Baroko ansambliuose tyrimo paskelbtas Paveldo komisijos sprendimas

    Pradžia
  • Naujiena
  • Po statybų Vilniaus Baroko ansambliuose tyrimo paskelbtas Paveldo komisijos sprendimas

2023 m. sausio 27 d. posėdyje Valstybinė kultūros paveldo komisija, tęsdama statybų Vilniaus Baroko ansambliuose tyrimo išvadų pateikimą, priėmė sprendimą „Dėl nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektų apsaugos problemų“. Sprendime konstatuotos sisteminės paveldosaugos problemos ir pateikti siūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Kultūros ministerijai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Aplinkos ministerijai, Finansų ministerijai, Kultūros paveldo departamentui, Valstybės įmonei Turto bankas bei Lietuvos Respublikos savivaldybėms. Šis sprendimas – tai nuo 2021 m. birželio vykdyto tyrimo tęstinio darbo rezultatas ir baigiamoji jo dalis.

Viešojoje erdvėje stebime diskusijas apie Valstybinės kultūros paveldo komisijos atliktą statybų Vilniaus Baroko ansambliuose tyrimą ir jo galimybes išspręsti sistemines paveldo apsaugos problemas. Jas Paveldo komisija tyrime įvardino bei pateikė konkrečius siūlymus kaip galima pagerinti aptartus procesus. Pagal Paveldo komisijos darbą reglamentuojantį įstatymą, esame ekspertai ir patarėjai svarbiausioms politiką formuojančioms ir administruojančioms institucijoms, o savo patarimus teikiame teisės aktų – sprendimų – forma. Paveldo komisijos sprendimai svarbūs, nes inicijuoja profesionalią ir argumentuotą diskusiją tarp institucijų, paveldo apsaugos bendruomenės ir plačiosios visuomenės – visų, kurie nori ir gali tapti teigiamų pokyčių iniciatoriais.

Su Paveldo komisijos priimtu sprendimu galima susipažinti Teisės aktų registre.

Paveldo komisija yra Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais.