Su Lietuvos paveldu JAV susipažino jaunoji karta

Valstybinė kultūros paveldo komisija tęsia žinių sklaidą apie užsienyje esantį Lietuvos kultūros paveldą ir žemėlapį upaveldas.lt. Gruodžio 5 d. Paveldo komisijos administracijos darbuotojai susitiko su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto paveldosaugos magistrantais, supažindino su savo kasdienine veikla ir šiuo metu vykdomu projektu „Lietuvos tarpukario modernizmo mokykla ir jos tęstinumo ženklai pasaulio žemėlapyje (duomenų bazės U-PAVELDAS aktualizavimas naujais naratyvais ir sklaida)“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. O prieš didžiąsias šventes, gruodžio 22 d. Paveldo komisijos būstinėje lankėsi mokiniai iš Vilniaus Saulės Gojaus mokyklos. 8-9 klasių moksleiviai ir juos lydinčios mokytojos iš arčiau susipažino su Paveldo komisijos darbu, mūsų unikalaus pastato istorija ir vis dar mažai žinomu Lietuvos kultūros paveldu JAV. Mokiniai dalyvavo improvizuotoje viktorinoje ir neišėjo be Paveldo komisijos prizų. Tikimės, kad būsimieji paveldosaugininkai įsitrauks į Lietuvos kultūros paveldo užsienyje problemų sprendimus, o mokiniai – į kultūros paveldo mylėtojų bendruomenę.

Daugiau nuotraukų mūsų galerijoje: https://vkpk.lt/galerija/valstybineje-kulturos-paveldo-komisijoje-lankesi-mokiniai-is-saules-gojaus-mokyklos-2023-12-22/ 

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra LR Seimo, LR Prezidento ir LR Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais.