Praktika

Siekdami pritraukti iniciatyvių, motyvuotų ir atsakingų specialistų, kviečiame atlikti praktiką mūsų įstaigoje, mes stengiamės sudaryti palankias sąlygas praktikai atlikti. Paveldo komisija  suteikia galimybę atlikti profesinę arba savanorišką praktiką įvairiuose struktūriniuose padaliniuose. Kiekvienam praktikantui paskiriamas praktikos vadovas visam praktikos laikotarpiui, kuris supažindins su įstaigos struktūra, padalinio veikla ir darbo specifika. Praktikų skaičius, tikslas, rezultatai ir trukmė derinami individualiai. Praktika neatlygintina.

Praktikos tikslai:

 • Supažindinti studentus su Paveldo komisijos veiklos sritimis.
 • Padėti studentams įtvirtinti, tobulinti ir praktiškai pritaikyti įgytas žinias, kompetencijas ir gebėjimus.
 • Perduoti studentams Paveldo komisijos darbuotojų gerąją patirtį ir taip prisidėti prie aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo.
 • Galimybė susipažinti su tam tikro padalinio veiklos sritimi, galimybė įgyti praktinių įgūdžių ir įvairios patirties būnant Paveldo komisijos dalimi;

Priėmimas atlikti praktiką:

 • Praktiką gali atlikti aukštųjų mokyklų studentai, baigę bakalauro studijų ar nuosekliųjų studijų ne mažiau kaip du kursus.
 • Studentai priimami atlikti praktiką pagal trišales studento praktinio mokymo sutartis ar savanoriškos praktikos sutartis. Trišales praktinio mokymo sutartis rengia mokymo įstaigos, savanoriškos praktikos sutartis rengia Paveldo komisija.
 • Studentai priimami praktikai bet kuriuo metų laikotarpiu.
 • Pagal trišalę sutartį praktikos atlikimo laiką nustato mokymo įstaiga, suderinusi su Paveldo komisija. Pagal savanoriškos praktikos atlikimo sutartį praktika trunka ne ilgiau kaip 2 mėnesius.

Dokumentai ir informacija, studentams pretenduojantiems atlikti praktiką:

 • Gyvenimo aprašymas (CV), motyvacinis laiškas ir trišalė studento praktinio mokymo sutartis (3 egzemplioriai), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir socialinio draudimo pažymėjimo numeris (jeigu turi).
 • Praktikantai atrenkami atsižvelgiant į studento motyvacinio laiško argumentus ir praktikos tikslą.
 • Praktikos laikotarpiui studentai neįdarbinami ir jiems atlyginimas nemokamas.

Praktikos atlikimo tvarka:

 • Praktika atliekama pagal praktikanto ir (ar) mokymo įstaigos pateiktą ir su Paveldo komisijos praktikos vadovu suderintą praktikos atlikimo programą.
 • Praktikantas privalo vykdyti visus praktikos vadovo nurodymus, susijusius su praktikos metu atliekamais darbais ar užduotimis, atlikti užduotis, būtinas darbo įgūdžiams įgyti, laikytis darbo drausmės.
 • Praktikantas turi teisę konsultuotis su praktikos vadovu dėl praktikos užduočių, gauti informacijos, būtinos tinkamai atlikti užduotis, naudotis praktikos laikotarpiu jam suteiktomis darbo priemonėmis ir įranga.

Kreipimasis dėl praktikos atlikimo:

Elektroniniame laiške dėl praktikos prašome nurodyti:

 • Jus dominančią Paveldo komisijos veiklos sritį;
 • tikslus, kurių ketinate siekti per praktiką;
 • praktikos laikotarpį (pradžią ir pabaigą).

Kilus klausimų ar prireikus daugiau informacijos, galima kreiptis el. paštu komisija@vkpk.lt

Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką prašom siųsti el. paštu komisija@vkpk.lt