Autentifikuotas Faro konvencijos vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija autentifikavo Valstybinės kultūros paveldo komisijos parengtą Kultūros paveldo vertės  visuomenei pagrindų konvencijos vertimą į lietuvių kalbą

Lietuvos Respublika, sekdama kitų šalių gerąja patirtimi, žengia prisijungimo prie Faro konvencijos keliu. 2017 m. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė rezoliucijai „Dėl Lietuvos prisijungimo prie Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei konvencijos“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija balandžio 25 d. autentifikavo Faro konvencijos vertimą į lietuvių kalbą (tekstas).

Europos Taryba, siekdama demokratijos įtvirtinimo bei visuotinio žmogaus teisių laikymosi, 2005 m. Faro mieste Portugalijoje pakvietė valstybes nares pasirašyti Kultūros paveldo vertės visuomenei pagrindų konvenciją, kuria siekė stiprinti egzistuojančias Europos Tarybos priemones, skirtas savitiems kultūros paveldo aspektams. Konvencija, skirta paveldo, paveikto globalizacijos, naudojimo ir vystymo etikai bei principams, pradėjo veikti 2011 metais. Ją pasirašė 23, o ratifikavo 17 šalių: Armėnija, Austrija, Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Sakartvelas, Vengrija, Latvija, Liuksemburgas, Moldova, Juodkalnija, Norvegija, Portugalija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ukraina ir Makedonija ir kt.

Faro konvencija jau pirmajame straipsnyje įtvirtina neatsiejamą piliečių teisę į kultūros paveldą bei teisę pripažinti individualią ir kolektyvinę atsakomybę už kultūros paveldą. Tame pačiame straipsnyje pabrėžiama, jog kultūros paveldo išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas turi tapti žmogaus vystymosi ir gyvenimo kokybės tikslu. Dokumente kalbama ne apie pačią kultūros paveldo apsaugą, kurią detaliai reglamentuoja Europos Tarybos parengtos Europos architektūros, Europos kraštovaizdžio ar Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencijos, o apie visuomenę ir kultūros paveldo reikšmę visuomenei. Konvencija nebeskiria dėmesio teisiniam ir administraciniam kultūros paveldo apsaugos mechanizmui, kuris buvo nustatytas dar Granados ir Valetos konvencijose.

 

Valstybinės kultūros paveldo komisijos informacija