Valstybinė kultūros paveldo komisija rekomenduoja meno objektų restauravimo studijų kryptį įtraukti į prioritetinių studijų krypčių sąrašą

    Pradžia
  • Naujiena
  • Valstybinė kultūros paveldo komisija rekomenduoja meno objektų restauravimo studijų kryptį įtraukti į prioritetinių studijų krypčių sąrašą

Vilniaus dailės akademija kreipėsi į Valstybinę kultūros paveldo komisiją, prašydama pateikti nuomonę dėl meno objektų restauravimo studijų krypties įtraukimo į prioritetinių studijų krypčių sąrašą. Paveldo komisija pritarė iniciatyvai ir pateikė rekomendaciją Vyriausybei ir Kultūros bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoms. 

Paveldo komisija pastebi, kad šiuo metu Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka sudaro sąlygas dailės vertybes konservuoti ir restauruoti, jeigu fizinio ar juridinio asmens darbovietėje dirba restauratorius.

Atkreiptinas dėmesys, kad tuo pačiu metu trūksta specialistų, galinčių parengti restauravimo procesui reikiamus tyrimus. Todėl, turėtų būti siektina, kad daugėtų maksimaliai profesionalų išsilavinimą meno objektų restauravimo srityje turinčių specialistų. Paveldo komisijos žiniomis, kultūros paveldo tyrėjų skaičius yra ženkliai sumažėjęs, o profesinių žinių perimamumas yra sumenkęs.

Dėl šių priežasčių Paveldo komisija rekomenduoja įtraukti meno objektų restauravimo studijų kryptį į prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų, kuriose studijuojantiems studentams gali būti mokamos tikslinės stipendijos, sąrašą.

Paveldo komisija nuolat laikosi nuoseklios pozicijos, kad kultūros paveldo apsaugai reikalingų specialistų švietimas turi būti plėtojamas.