Susitikome su lietuvių bendruomenės Prancūzijoje nariu Linu Maknavičiumi

    Pradžia
  • Naujiena
  • Susitikome su lietuvių bendruomenės Prancūzijoje nariu Linu Maknavičiumi

Š. m. birželio 28 d. Valstybinėje kultūros paveldo komisijoje įvyko susitikimas su lietuvių bendruomenės Prancūzijoje nariu Linu Maknavičiumi. Susitikimo metu bendruomenės atstovas dalinosi įdomia ir anksčiau negirdėta informacija apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą Prancūzijoje.

Dalyviai išgirdo istorijas apie Prancūzijoje aptinkamą lietuviškojo Vyčio simboliką, Aušros Vartų paveikslo kopijomis pasipuošusius statinius. Ši šalis taip pat mena žymius žmones, susijusius su Lietuva, ar jų kapus. Čia savo pėdsakus paliko Adomas Mickevičius, Henrikas Valua, Paryžiuje palaidoti Sofija Tyzenhauzaitė, Oskaras Milašius ir kt.

Žinoma, kad Adomas Mickevičius Paryžiuje parašė poemą „Ponas Tadas“, kurios pradžia skamba taip: „Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą! Kaip reik tave branginti, vien tik tas pamato, kas jau tavęs neteko…“. Paryžiuje taip pat galima rasti jo paminklą bei muziejų Lenkų istorijos ir literatūros draugijos pastate.

 

Paveldo komisijos nariai, administracijos darbuotojai, svečiai susitikime su Linu Maknavičiumi. VKPK nuotrauka.

 

Galima išskirti ir keletą įdomių, lankytinų pastatų, kurie Paryžiuje mums primeną Lietuvą. Vienas jų – Senoji Lietuvos diplomatinė atstovybė. Tai vadinamieji Fournier rūmai. Šis pastatas Lietuvai pirktas 1925 m., tačiau 1940 m. sovietų valdžia jį perėmė ir niekada neatidavė. Čia iki šiol išliko Gedimino stulpai virš paradinio įėjimo, o 2024 m. kitoje gatvės pusėje netgi atidarytas skverelis „Lietuvos sodai“.

Verta aplankyti ir seniausią STOHRER konditeriją Paryžiuje, kuri turi sąsajų su Lietuva. LDK ir Lenkijos karaliaus Stanislovo Leščinskio dukra Marija Leščinska 1725 m. atsivežė į Paryžių savo konditerį N. Stohrer, kurio vardo parduotuvė veikia iki šių dienų.

 

Paveldo komisijos nariai, administracijos darbuotojai, svečiai susitikime su Linu Maknavičiumi. VKPK nuotrauka.

 

Numatomos veiklos, padėsiančios geriau pažinti lietuvių paveldą Prancūzijoje

2024 m. Valstybinė kultūros paveldo komisija dalyvavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo dalinai finansuotinų projektų konkurse. Gautas dalinis finansavimas projektui „Išeivijos kūrėjų keliais: Lietuvai reikšmingas kultūros paveldas Prancūzijoje“. Vienas iš veiklų partnerių – lietuvių bendruomenės Prancūzijoje narys Linas Maknavičius.

Valstybinė kultūros paveldo komisija taip pat prisidės prie šiemet rugsėjo – gruodžio mėnesiais vyksiančio Lietuvos sezono Prancūzijoje. Paveldo komisija dalyvaus kaip Lietuvos ambasados Prancūzijoje partnerė.

Apie būsimas veiklas informacija bus pateikta joms artėjant.