Nauji Paveldo komisijos nariai

Gegužės mėnesio posėdis buvo paskutinis dvejoms Paveldo komisijos narėms, baigusioms savo ketverių metų kadenciją – dailės istorikei, Lietuvos bažnyčių ir vienuolijų dailės tyrinėtojai Daliai Vasiliūnienei ir archeologei, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorei Rūtai Kačkutei. Paveldo komisijos pirmininkė V. Ščiglienė dėkojo narėms už darbą ir išreiškė viltį, kad reikalui esant į nares bus galima kreiptis ekspertinės pagalbos.

Taip pat Paveldo komisijos pirmininkė sveikina naujus komisijos narius –  architektą, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistą-ekspertą Rimą Grigą bei archeologę, nekilnojamojo kultūros paveldo specialistę Agnę Žilinskaitę.