Darbo grupės

VIII-osios Paveldo komisijos kadencijos metu sudarytos darbo grupės:

 1. Dėl Paveldotvarkos programos vertinimo.
 2. Dėl kultūros paveldo apskaitos problemų.
 3. Dėl kultūros paveldo tyrimų problemų.
 4. Dėl UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo.
 5. Dėl dvarų sodybų apsaugos.
 6. Dėl istorinės atminties.
 7. Dėl meno kūrinių architektūroje problemų.
 8. Dėl Paveldo komisijos dalyvavimo viešojo intereso gynime.
 9. Dėl Kultūros paveldo departamento veiklos vertinimo.
 10. Dėl Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio (U-Paveldas).
 11. Dėl Savivaldybių paveldosauginio indekso.