Darbo grupės

VII-osios Paveldo komisijos kadencijos metu sudarytos darbo grupės:

 1. Dėl Paveldotvarkos programos vertinimo.
 2. Dėl kultūros paveldo apskaitos problemų.
 3. Dėl kultūros paveldo tyrimų problemų.
 4. Dėl UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo.
 5. Dėl statybų Vilniaus baroko ansambliuose tyrimo.
 6. Dėl kultūros paveldo atkūrimo sampratos.
 7. Dėl neprivatizuotinų dvarų problemų.
 8. Dėl istorinės atminties įamžinimo ir pateikties nuostatų.
 9. Dėl meno kūrinių architektūroje problemų.
 10. Dėl Paveldo komisijos dalyvavimo viešojo intereso gynime.
 11. Dėl Kultūros paveldo departamento veiklos vertinimo.
 12. Dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 straipsnio keitimo.
 13. Dėl paveldosaugos problemų Trakuose.
 14. Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių.
 15. Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių ir nekilnojamojo kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių statuso.
 16. Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų problematikos nustatymo ir išvadų dėl proceso  tobulinimo  teikimo.
 17. Dėl inžinerinio statinio-fontano perdavimo Seimui.
 18. Dėl Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio užsienyje, atpažinimo principų ir kriterijų (patvirtintų Kultūros ministro 2005-12-20 įsakymu Nr. ĮV-719 „Dėl Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio užsienyje, atpažinimo principų ir kriterijų patvirtinimo“) keitimo.
 19. Dėl Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio JAV, išsaugojimo.