Surengti du tarpinstituciniai susitikimai dėl Lietuvos paveldo užsienyje

    Pradžia
  • Naujiena
  • Surengti du tarpinstituciniai susitikimai dėl Lietuvos paveldo užsienyje

Liepos 18 d. Paveldo komisijos būstinėje įvyko du tarpinstituciniai susitikimai dėl aktualių Lietuvai reikšmingo paveldo užsienyje klausimų.

 

Pirmajame susitikime dėl Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, apsaugos politikos, dalyvavo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos viceministras Rimantas Mikaitis, Kultūros paveldo politikos grupės vyriausiasis specialistas Gytis Oržikauskas, Profesionaliosios kūrybos bei tarptautiškumo politikos grupės patarėjas Jurgis Giedrys. Paveldo komisijos atstovai pristatė nuveiktus darbus – peržiūrėtus Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo užsienyje atpažinimo principus ir kriterijus, šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų analizę, bei priimtą sprendimą. Tarp Paveldo komisijos teiktų siūlymų – parengti Lietuvai reikšmingo paveldo užsienyje globos ir išsaugojimo strategiją, numatyti tokio paveldo užsienyje paieškos ir grąžinimo, informacijos apie objektus rengimo ir kaupimo, jų sisteminimo ir viešinimo vykdytojus. Susitikime ieškota galimybių užtikrinti šio Paveldo komisijos sprendimo įgyvendinimą. Dalyviai numatė sukurti tarpinstitucinę darbo grupę prie LR Kultūros ministerijos, kuri kurs Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, apsaugos ir išsaugojimo gaires bei priemonių planą. Taip pat sutarta ieškoti galimybių Paveldo komisijos administruojamai U-paveldo duomenų bazei suteikti oficialų valstybinį statusą.

 

Antrasis susitikimas vyko dėl Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo Jungtinėse Amerikos Valstijose sąrašo, kuris buvo pateiktas Valstybinei kultūros paveldo komisijai ekspertiniam vertinimui atlikti. Jame, be pirmojo susitikimo dalyvių, dalyvavo LR Užsienio reikalų ministerijos viceministras Mantas Adomėnas, Globalios Lietuvos departamento direktoriaus pavaduoja Gitana Skripkaitė ir JAV lietuvių bendruomenės atstovas bei nekilnojamojo kultūros paveldo JAV darbo grupės vadovas Danius Glinskis. Susitikime pristatyti atlikti darbai bei ekspertinis vertinimas, aptarti tolimesni veiksmai siekiant įteisinti Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo sąrašą JAV. Kaip teigė Paveldo komisijos pirmininkė doc. dr. Vaidutė Ščiglienė, Globalios Lietuvos departamento duomenimis, apie trečdalis lietuvių tautos gyvena išeivijoje, tad Lietuva neabejotinai yra diasporos valstybė. Diskusija apie paveldo supratimą, vertinimą ir paveldosaugą Lietuvos diasporos politikoje yra būtina. Pirmininkė atkreipė dėmesį, kad susitikime svarstomas nekilnojamasis kultūros paveldas JAV, tačiau šis klausimas atspindi bendras tendencijas ir sistemines problemas, kurias svarbu spręsti neatidėliojant.

VKPK nuotrauka

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra LR Seimo, LR Prezidento ir LR Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais.