Darbo užmokestis

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ BEI VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS 2019 METAIS (EURAIS) NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
Pareigų pavadinimas Pareigybių skaičius Pareiginės algos koeficientas

Pareiginė alga

(Eur)

I. Valstybės pareigūnai1 12
iš jų:
Paveldo komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas) 1 9 2400,23
Paveldo komisijos pirmininko pavaduotojas 1 7,3 2295,87
Paveldo komisijos narys 10 7 2191,52
II. Valstybės tarnautojai2 9
iš jų:
Skyriaus vedėjas 4 10,5 1816,50
Vyriausiasis specialistas 5 7,41 1281,93

 

1 Paveldo komisijos posėdžiai vyksta periodiškai, pirmininko pavaduotojui, nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui.

2019 metais darbo užmokestis pirmininkui, jo pavaduotojui, nariams perskaičiuotas, vadovaujantis LR valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio „Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo užmokestis“ 9 p.

2pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą.

 

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASRIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS 2019 METAIS (EURAIS) NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

 

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos pastovioji dalis

(Eur)

Pareigybių skaičius Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas
Specialistas – lygiai         A1, A2, B

 

 

2

 

 

4,2-4,5

726,60 – 778,50
Kvalifikuotas darbuotojas,           lygis C 1

 

3,5

605,50