Zasvyriaus Švč. Trejybės bažnyčia

1697 m. Zasvyrije funduotas senosios regulos karmelitų vienuolynas. Dabartinė Švč. Trejybės bažnyčia sumūryta 1713–1714 m. medinės bažnyčios vietoje. Ją pastatydino Zasvyrio valdos savininkai Jadvyga ir Kristupas Zenavičiai.

Bažnyčia dvibokštė. Ji turi gynybinio bokštelio-barbakano pavidalo prieangį, panašų į Mikališkių bažnyčios. Nedideli langai masyviose prieangio sienose galėjo būti naudojami kaip šaudymo angos. Galbūt tokius gana retai XVIII a. architektūroje pasitaikančius archajiškus gynybinius elementus paskatino tik ką pasibaigusio Šiaurės karo patirtis.

XVIII a. viduryje Zasvyrio vienuolynas buvo vienas didžiausių senosios regulos karmelitų vienuolynų visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. 1832 m. uždarytas, 1865 m. bažnyčia paversta cerkve, 1919 m. atiduota katalikams, po Antrojo pasaulinio karo uždaryta ir apleista, XX a. pabaigoje grąžinta tikintiesiems. Šiuo metu apleista, neveikianti. Šalia glaudžiasi karmelitų vienuolyno liekanos.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Zasvyris
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Zenavičiai