Zaosės dvarelis

Zaosės dvarelis

Metai: XVIII a. pab.
Kategorija: Atmintinos vietos

Zaosės (Завосьсе, Zaosie) kaimas yra kiek piečiau Naugarduko. Zaosės dvarelis ir palivarkas XVIII a. pab. – 1806 m. priklausė Mickevičių giminei. Tai spėjama poeto Adomo Mickevičiaus gimimo vieta. 1806 m. dvarelis atiteko Stypulkovskiams (Adomo Mickevičiaus tėvo sesers šeimai), tačiau už Liucijono Stypulkovskio (Adomo Mickevičiaus pusbrolio) dalyvavimą 1831 m. sukilime dvarelis buvo konfiskuotas. Jau apie 1880 m. dvarelio sodyba buvo stipriai sunykusi, o po Pirmojo pasaulinio karo jos neliko nė ženklo. 1927 m. buvusio palivarko vietoje Lenkijos kariuomenės Baranovičių dalinio iniciatyva buvo pastatytas atminimo obeliskas Adomui Mickevičiui, atnaujintas 1955 metais. Obeliskas buvo nugriautas 1998 m. rekonstruojant sodybą.

1993-1998 m. dvarelio ansamblis pilnai atkurtas taip, kaip atrodė poeto gimimo ir vaikystės metais. Dabar čia veikia muziejus.
Zaosės dvarelio sodyba – tipinė medinė smulkaus bajoro sodyba. Kiemą supa gyvenamasis namas, svirnas, kluonas, tvartas ir kiti ūkiniai pastatai. Iki šiol istoriografijoje nėra vieningos nuomonės, kur poetas Adomas Mickevičius gimė. Minimos dvi galimos vietos – tai Zaosės dvarelis arba A. Mickevičiaus tėvo dvarelis Naugarduke (dvarelis išlikęs, jame veikia muziejus). Tikrai žinoma, kad didesnę dalį savo vaikystės vasarų A. Mickevičius praleido pas savo tetą Zaosėje.

 

Vitkauskaitė Dalia, Vilniaus universiteto projektas „Magnus Ducatus Lithuaniae“, http://www.mdl.projektas.vu.lt/