Vytis ant paminklo Marijai Kristinai Austrei

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Vilijos Handschin nuotrauka

Marija Kristina Austrė (1742—1798) buvo Marijos Teresės ir imperatoriaus Pranciškaus I dukra. Jos vyras buvo Abiejų Tautų Respublikos valdovo Augusto III Sakso sūnus Albertas Kazimieras Augustas (1738—1822). Žmonai mirus, Albertas jai skyrė paminklą, kurį nukalė žymus italų skulptorius Antonio Canova (1757—1822). Paminklas vaizduoja šeimos herbą, ant kurio yra Lietuvos Vytis — paveldėtas iš Augusto III.