Burghauzeno pilis su Lietuvos Vyčiu fasade

Nuotrauka iš https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burghausen_Castle_Georgstor_Wappen.jpg, nuotrauka skirta viešam naudojimui (public domain)

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio dukra Jadvyga Jogailaitė 1475 m. ištekėjo už Bavarijos kunigaikščio Jurgio Turtingojo, Liudviko IX sūnaus. Jadvygos ir Jurgio sutuoktuvėms buvo reikalingas popiežiaus leidimas, nes sužadėtinius siejo giminystė: Jurgio senelė iš tėvo pusės, Margarita Habsburgaitė, buvo Albrechto II, karalienės Elžbietos tėvo, sesuo. Be to, Jurgio prosenelė iš motinos pusės buvo kita Margarita Habsburgaitė, Cymbarkos Mazovietės (lenk. Cymbarka Mazowiecka), Jogailos seserėčios, duktė. 1475 metų pradžioje leidimo į Romą išvyko Karalystės kancleris Urielis Górka. Popiežius Sikstas IV gegužės 26 ąją išleido bulę, leidžiančią susituokti Jadvygai ir Jurgiui.

Jadvyga Jurgio žmona išbuvo dvidešimt septynerius metus, nors iš tikrųjų kartu išgyveno tik dešimt metų. Iš pradžių jų santuokinis gyvenimas klostėsi gerai, pora greitai susilaukė palikuonių. 1485 m. Jurgis pašalino Jadvygą iš Landshuto ir, sekdamas tėvo ir senelio pavyzdžiu, dvidešimt aštuonerių žmonai liepė apsigyventi Burghauzeno pilyje. Paskyręs tinkamą pagal jos rangą dvarą, Jadvygai uždraudė išvykti iš pilies.

Jadvygos laikais Burghauzene gyveno nemažai žmonių – jos dvariškiai, pilį saugantys kareiviai ir gausus būrys tarnų. Burghauzeno pilis amžių amžiais buvo perstatinėjama, daugiausia nusipelnęs čia buvo Jadvygos vyras Jurgis. Pilis buvo perstatinėjama dešimt metų ir tai kainavo 100 000 guldenų. Ji buvo vienas didžiausių ir tikrai ilgiausių (daugiau kaip kilometro ilgio) tokių pastatų Vokietijoje. Dėl pilies padėties ir įtvirtinimų joje Bavarijos kunigaikščiai laikė savo lobyną – be kita ko, iš aukso išlietą Kristaus figūrą ir iš sidabro – dvylikos apaštalų figūras. Kai po Jadvygos vyro mirties jo žentas pervežė turtus iš Burghauzeno į Noiburgą, jam prireikė net septyniasdešimties vežimų. Burghauzeno pilyje Jadvyga praleido septyniolika metų, mirė anksti.

Šiais laikais Jadvygą primena pilies teritorijoje esanti maža vėlyvosios gotikos bažnytėlė, vadinama Hedwigskapelle – Jadvygos koplyčia, kurioje yra maždaug 1480 metais pagamintas medinis reljefas, vaizduojantis klūpančią Jogailaitę (prie jos kojų – herbas su ereliu) ir jos vyrą. Virš vartų, vadinamų Jurgio vartais, esančių tarp trečio ir antro kiemo, puikuojasi kunigaikštienės herbai – Baltasis erelis ir Vytis. Iki šių dienų pilyje rodomos menės, kuriose gyveno Jadvyga.

Parengta pagal: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/kazimiero-jogailaicio-dukte-jadvyga-bavarijos-kunigaikstiene-jurgio-turtingojo-zmona-582-224119?copied

Vokietija
Burghausen
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
atmintinos vietos
numizmatinę, sfragistinę, heraldinę, filatelinę, faleristikos vertę turintys objektai
portretas
1450-1500
1500-1550
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.3. atpažinimo principas
4.1.5. atpažinimo principas
4.2.2. atpažinimo principas
4.2.3. atpažinimo principas
Jadvyga Jogailaitė (1513–1573)
apie 1475 m.
Burghauzeno pilis