Vusterio Aušros Vartų bažnyčia

Lokacija: 153 Sterling Street, Worcester, Massachusetts
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Informacija apie šį objektą rengiama.