Volčinas

Vietovė XVI a. antroje pusėje priklausė Soltanams, XVII a. pradžioje atiteko Gosevskiams. Smolensko vaivada Aleksandras Gosevskis 1639 m. čia pastatydino bažnyčią , o gynybinę pilį perstatė į rūmus. Vėliau Voučyną valdė Sapiegos, Flemingai, Čartoriskiai. Pastarųjų valdymo metais dvaras išgarsėjo visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijoje. Tai buvo vienas iš aktyviausių šalies politinio ir kultūrinio gyvenimo centrų. Kazimiero Čartoriskio dukteriai Konstancijai ištekėjus už Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždininko ir Krokuvos kašteliono Stanislovo Poniatovskio, dvaras ir jo apylinkės dar labiau suklestėjo. Naujojo šeimininko iniciatyva dvaras buvo atnaujintas, jame 1732 m. gimė būsimasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didysis kunigaikštis Stanislobas Augustas Poniatovskis. Tvarkytas ir miestelio ūkinis gyvenimas: XIX a. pradžioje čia buvo 102 namai, cerkvė, bažnyčia, sinagoga, mokykla, vandens malūnas.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Voučynas
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas
Gosevskiai
Sapiegos
Soltanai
Stanislovas Augustas Poniatovskis (1732–1798)