V. Platerio ir H. Bukauskio kapai Rapersvilyje

Kategorija: Kapai

Vladislovas Plateris (1808-1889) – 1830–1831 sukilimo dalyvis, Emilijos Platerytės pusbrolis. V. Plateris po sukilimo kurį laiką gyveno Prancūzijoje, nuo 1844 m. – Šveicarijoje, Rapersvilyje. Čia savo ir kitų emigrantų lėšomis įsteigė Lenkijos nacionalinį muziejų. Surinktos vertingos medžiagos apie Lietuvą ir Lenkiją rinkiniai 1927 m. buvo pergabenti į Varšuvą.

Bukauskis Henrikas (lenk. Henryk Bukowski), slapyvardis Bukaitis (1839 m. Surviliškyje – 1900 m. Stokholme)lietuvių antikvaras, bibliofilas, mecenatas. Per 1863–1864 sukilimą įstojo į B. Dluskio būrį, buvo A. Mackevičiaus adjutantas. Sužeistas ties Papile, 1864 m. per Rygą pasitraukė į Stokholmą. 1870 m. Stokholme įsteigė antikvariatą, kolekcionavo viską, kas susiję su Lietuva ir Lenkija, ypač per karus su Švedija išvežtas knygas, rankraščius, meno kūrinius. Išleido apie 100 antikvarinių katalogų (tapo garsūs Skandinavijoje). Padovanojo knygų Krokuvos nacionaliniam muziejui ir Jogailos universiteto bibliotekai, daug meno ir lituanikos vertybių deponavo Rapersvilio (Šveicarija) lenkų emigracijos muziejuje (nuo 1875 m. jo viceprezidentas; 1927 m. lituanikos rinkiniai iš šio muziejaus pervežti į Varšuvą, 1939 m. ten sudegė). 1900 m. parėmė lietuvių skyrių Pasaulinėje parodoje Paryžiuje. Skirdavo lėšų knygoms leisti. Turėjo 3000 tomų asmeninę biblioteką, daugiausia antikvarinės literatūros ir istorinių veikalų. Palaidotas Rapersvilio pilies sode.

Vladislovo Pliaterio, jo žmonos Karolinos Bauer ir Henriko Bukauskio kapai yra Rapersvilio pilies sodelyje.

 

https://www.vle.lt/straipsnis/henrikas-bukauskis/

https://www.vle.lt/straipsnis/plateriai/