Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia Vatikane

Metai: 1970 m.
Autorius: Vytautas Kazimieras Jonynas
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Vatikano širdyje, šv. Petro bazilikos kriptose, vos už kelių dešimčių žingsnių nuo katalikybės širdimi laikomo Apaštalo šv. Petro kapo, yra Lietuvai skirta koplyčia – Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia (it. Mater Misericordiae) arba tiesiog Lietuvių koplyčia (it. Capella Lituana). Pasaulio lietuvių išeivių diplomatų ir dvasininkų pastangomis, taip pat įtakingų italų kardinolų užtarimo dėka bei daugybės pavienių žmonių suaukotomis lėšomis įrengtą koplyčią 1970 m. liepos 6 d. inauguravo ir palaimino popiežius šv. Paulius VI. Meninę koplyčios koncepciją, sklidiną simbolinių Lietuvos valstybės ir istorijos vaizdų, sukūrė Niujorke gyvenęs dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas. Įrengiant šventovės patalpas dalyvavo ir žinomi Italijos menininkai Angelo Bartolotti, Alfredo Nena, Corrado Ruffini, Pasquale Sciancalepre, Alcine Tico. Ant Lietuvių koplyčios vartų puikuojasi bronzinis Vytis, virš altoriaus kaba kiekvienam lietuviui katalikui pažįstama ir sava Vilniaus Aušros Vartų Marijos mozaika. Koplyčios sienas dengia šviesaus travertino reljefas, kuriame vaizduojami istoriniai Lietuvos valstybės ir Bažnyčios Lietuvoje kūrėjai, kankiniai, istoriniai įvykiai ir vietos, nuo Karaliaus Mindaugo krikšto iki Kražių skerdynių, sovietmečio represijų dėl tikėjimo ir Sibiro tremtinių kankinių maldų. Menininkas koplyčios interjero reljefams šviesų travertiną iš Romos apylinkių pasirinko neatsitiktinai – šis akmuo V. K. Jonynui priminė tufo uolieną, kurioje buvo kasamos katakombos. Katakombų, kaip kenčiančios Bažnyčios simboliu, buvo norėta priminti tuometinę Lietuvos padėtį ir paliudyti lietuvių tautos stiprybę bei vienybę.

Koplyčią galima aplankyti tik užsakytų pamaldų metu, su autorizuotais gidais arba kitomis specialiomis progomis.

 

Lapėnaitė Daiva, https://www.itlietuviai.it/lietuviu-koplyciai-vatikano-sirdyje-50metu